Swedish: föregiva

Swedish verb 'föregiva' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: förege
Supine: föregett
Gerund: föregivande

Indicative

Present

jag föreger; föregiver
du  föreger; föregiver
han föreger; föregiver
vi  föreger; föregiver
ni  föreger; föregiver
de  föreger; föregiver

Perfect

jag har föregett
du  har föregett
han har föregett
vi  har föregett
ni  har föregett
de  har föregett

Past

jag föregav
du  föregav
han föregav
vi  föregav
ni  föregav
de  föregav

Pluperfect

jag hade föregett
du  hade föregett
han hade föregett
vi  hade föregett
ni  hade föregett
de  hade föregett

Future

jag skall förege; föregiva
du  skall förege; föregiva
han skall förege; föregiva
vi  skall förege; föregiva
ni  skall förege; föregiva
de  skall förege; föregiva

Future perfect

jag skall ha föregett
du  skall ha föregett
han skall ha föregett
vi  skall ha föregett
ni  skall ha föregett
de  skall ha föregett

Conjunctive

Present

jag må förege; föregiva
du  må förege; föregiva
han må förege; föregiva
vi  må förege; föregiva
ni  må förege; föregiva
de  må förege; föregiva

Present

jag må ha föregett
du  må ha föregett
han må ha föregett
vi  må ha föregett
ni  må ha föregett
de  må ha föregett

Past

jag skulle förege
du  skulle förege
han skulle förege
vi  skulle förege
ni  skulle förege
de  skulle förege

PluperfectConditional

Present

jag skulle förege; föregiva
du  skulle förege; föregiva
han skulle förege; föregiva
vi  skulle förege; föregiva
ni  skulle förege; föregiva
de  skulle förege; föregiva

Perfect

jag skulle ha föregett
du  skulle ha föregett
han skulle ha föregett
vi  skulle ha föregett
ni  skulle ha föregett
de  skulle ha föregett

Imperative


du  förege; föregiv

vi  Låt oss förege; föregiva
ni  förege; föregiv

Etymology

föregiva

FÖREGIVA fö³re-ji²va l. fœ³-, v.¹ -giver, -gav, -gåvo, -givit, -given; äv. FÖREGE ~je², pr. -ger, sup. -gett; se för övr. GIVA v., vbalsbst. -GIVAN ((†), HärnösDP 1694, s. 283, VDAkt. 1760, nr 385), -GIVANDE, -GIVELSE ((†), GR 5: 105 (1528), Aftonm. NORDFORSS 95 (1796)), -GIVNING ((†), GR 6: 133 (1529), MÖLLER (1755)); jfr FÖRE-GIFT.
[till FÖRE- I; jfr t. vorgeben. – Jfr FÖR-GIVA, v.¹]

More information and the source for the information: SAOB