Swedish: förefalla

Swedish verb 'förefalla' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: förefalla
Supine: förefallit
Gerund: förefallande

Indicative

Present

jag förefaller
du  förefaller
han förefaller
vi  förefaller
ni  förefaller
de  förefaller

Perfect

jag har förefallit
du  har förefallit
han har förefallit
vi  har förefallit
ni  har förefallit
de  har förefallit

Past

jag föreföll
du  föreföll
han föreföll
vi  föreföll
ni  föreföll
de  föreföll

Pluperfect

jag hade förefallit
du  hade förefallit
han hade förefallit
vi  hade förefallit
ni  hade förefallit
de  hade förefallit

Future

jag skall förefalla
du  skall förefalla
han skall förefalla
vi  skall förefalla
ni  skall förefalla
de  skall förefalla

Future perfect

jag skall ha förefallit
du  skall ha förefallit
han skall ha förefallit
vi  skall ha förefallit
ni  skall ha förefallit
de  skall ha förefallit

Conjunctive

Present

jag må förefalla
du  må förefalla
han må förefalla
vi  må förefalla
ni  må förefalla
de  må förefalla

Present

jag må ha förefallit
du  må ha förefallit
han må ha förefallit
vi  må ha förefallit
ni  må ha förefallit
de  må ha förefallit

Past

jag skulle förefalla
du  skulle förefalla
han skulle förefalla
vi  skulle förefalla
ni  skulle förefalla
de  skulle förefalla

PluperfectConditional

Present

jag skulle förefalla
du  skulle förefalla
han skulle förefalla
vi  skulle förefalla
ni  skulle förefalla
de  skulle förefalla

Perfect

jag skulle ha förefallit
du  skulle ha förefallit
han skulle ha förefallit
vi  skulle ha förefallit
ni  skulle ha förefallit
de  skulle ha förefallit

Imperative


du  förefall

vi  Låt oss förefalla
ni  förefall

Etymology

förefalla

FÖREFALLA fö³re~fal²a l. fœ³-, v.¹ -faller, -föll, -fallit, -fallen; se för övr. FALLA. vbalsbst. -FALL (se FÖRE-FALL).
[efter mnt. vorvallen, t. vorfallen; till FÖRE- I 1. – Jfr FÖRFALLA, v.¹]

More information and the source for the information: SAOB