Swedish, all forms: förefalla

Swedish, all forms verb 'förefalla' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: förefalla
Supine: förefallit
Gerund: förefallande

Indicative

Present

jagförefaller
duförefaller
han;honförefaller
viförefaller
niförefaller
deförefaller

Perfect

jaghar förefallit
duhar förefallit
han;honhar förefallit
vihar förefallit
nihar förefallit
dehar förefallit

Past

jagföreföll
duföreföll
han;honföreföll
viföreföll
niföreföll
deföreföll

Pluperfect

jaghade förefallit
duhade förefallit
han;honhade förefallit
vihade förefallit
nihade förefallit
dehade förefallit

Future

jagskall förefalla
duskall förefalla
han;honskall förefalla
viskall förefalla
niskall förefalla
deskall förefalla

Future perfect

jagskall ha förefallit
duskall ha förefallit
han;honskall ha förefallit
viskall ha förefallit
niskall ha förefallit
deskall ha förefallit

Conjunctive

Present

jagmå förefalla
dumå förefalla
han;honmå förefalla
vimå förefalla
nimå förefalla
demå förefalla

Present

jagmå ha förefallit
dumå ha förefallit
han;honmå ha förefallit
vimå ha förefallit
nimå ha förefallit
demå ha förefallit

Past

jagskulle förefalla
duskulle förefalla
han;honskulle förefalla
viskulle förefalla
niskulle förefalla
deskulle förefalla

Pluperfect

jagskulle ha förefallit
duskulle ha förefallit
han;honskulle ha förefallit
viskulle ha förefallit
niskulle ha förefallit
deskulle ha förefallit

Conditional

Present

jagskulle förefalla
duskulle förefalla
han;honskulle förefalla
viskulle förefalla
niskulle förefalla
deskulle förefalla

Perfect

jagskulle ha förefallit
duskulle ha förefallit
han;honskulle ha förefallit
viskulle ha förefallit
niskulle ha förefallit
deskulle ha förefallit

Imperative

duförefall
viLåt oss förefalla
niförefall

Etymology

Additional Information

förefalla
synas, tyckas
[A/x förefaller + PRED; det förefaller som om+SATS]

Engelsk översättning
seem, appear

Exempel

det förefaller vara riktigt---it appears to be right

förefalla

FÖREFALLA fö³re~fal²a l. fœ³-, v.¹ -faller, -föll, -fallit, -fallen; se för övr. FALLA. vbalsbst. -FALL (se FÖRE-FALL).
[efter mnt. vorvallen, t. vorfallen; till FÖRE- I 1. – Jfr FÖRFALLA, v.¹]

More information and the source for the information: SAOB