Swedish, all forms: föredraga

Swedish, all forms verb 'föredraga' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: föredra
Supine: föredragit
Gerund: föredragande

Indicative

Present

jagföredrar; föredrager
duföredrar; föredrager
han;honföredrar; föredrager
viföredrar; föredrager
niföredrar; föredrager
deföredrar; föredrager

Perfect

jaghar föredragit; föredratt
duhar föredragit; föredratt
han;honhar föredragit; föredratt
vihar föredragit; föredratt
nihar föredragit; föredratt
dehar föredragit; föredratt

Past

jagföredrog
duföredrog
han;honföredrog
viföredrog
niföredrog
deföredrog

Pluperfect

jaghade föredragit; föredratt
duhade föredragit; föredratt
han;honhade föredragit; föredratt
vihade föredragit; föredratt
nihade föredragit; föredratt
dehade föredragit; föredratt

Future

jagskall föredra
duskall föredra
han;honskall föredra
viskall föredra
niskall föredra
deskall föredra

Future perfect

jagskall ha föredragit; föredratt
duskall ha föredragit; föredratt
han;honskall ha föredragit; föredratt
viskall ha föredragit; föredratt
niskall ha föredragit; föredratt
deskall ha föredragit; föredratt

Conjunctive

Present

jagmå föredra; föredraga
dumå föredra; föredraga
han;honmå föredra; föredraga
vimå föredra; föredraga
nimå föredra; föredraga
demå föredra; föredraga

Present

jagmå ha föredragit; föredratt
dumå ha föredragit; föredratt
han;honmå ha föredragit; föredratt
vimå ha föredragit; föredratt
nimå ha föredragit; föredratt
demå ha föredragit; föredratt

Past

jagskulle föredra
duskulle föredra
han;honskulle föredra
viskulle föredra
niskulle föredra
deskulle föredra

Pluperfect

jagskulle ha föredragit; föredratt
duskulle ha föredragit; föredratt
han;honskulle ha föredragit; föredratt
viskulle ha föredragit; föredratt
niskulle ha föredragit; föredratt
deskulle ha föredragit; föredratt

Conditional

Present

jagskulle föredra
duskulle föredra
han;honskulle föredra
viskulle föredra
niskulle föredra
deskulle föredra

Perfect

jagskulle ha föredragit; föredratt
duskulle ha föredragit; föredratt
han;honskulle ha föredragit; föredratt
viskulle ha föredragit; föredratt
niskulle ha föredragit; föredratt
deskulle ha föredragit; föredratt

Imperative

duföredra; föredrag
viLåt oss föredra; föredraga
niföredra; föredrag

Etymology

Additional Information

föredraga
tycka mer om, anse bättre
[A föredrar x; A föredrar att+SATS/att+INF]

Engelsk översättning
prefer

Exempel

en öppen debatt är att föredra framför nuvarande smussel---an open debate is preferable to the current monkey-business


Svenskt uppslagsord
föredrar föredrog föredragit föredra(g)! föredra(ga) verb
läsa upp, redogöra för
[A föredrar x]

Engelsk översättning
deliver, present

Exempel

föredra ett ärende---present (report on) a case

Sammansättningar/avledningar

föredragning -en---presentation (of reports)

föredraga

FÖREDRAGA fö³re~dra²ga l. fœ³-, v.¹ -er, -drog, -dragit, -dragen; l. (i sht vard.) FÖREDRA ~dra², pr. -drar; se för övr. DRAGA. vbalsbst. -DRAGANDE, -DRAGNING (numera bl. i bet. 3 b, c, Liuc. 1640; under relatio; i bet. 3), BERNDTSON (1880; i bet. 2, 3) osv.); jfr FÖREDRAG
[jfr d. foredrage; efter t. vorziehen (i bet. 1, 2) o. vortragen (i bet. 3); till FÖRE- I. – Jfr FÖRDRAGA, v.¹]

More information and the source for the information: SAOB