Swedish, all forms: fördraga

Swedish, all forms verb 'fördraga' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: fördra
Supine: fördragit
Gerund: fördragande

Indicative

Present

jagfördrar; fördrager
dufördrar; fördrager
han;honfördrar; fördrager
vifördrar; fördrager
nifördrar; fördrager
defördrar; fördrager

Perfect

jaghar fördragit; fördratt
duhar fördragit; fördratt
han;honhar fördragit; fördratt
vihar fördragit; fördratt
nihar fördragit; fördratt
dehar fördragit; fördratt

Past

jagfördrog
dufördrog
han;honfördrog
vifördrog
nifördrog
defördrog

Pluperfect

jaghade fördragit; fördratt
duhade fördragit; fördratt
han;honhade fördragit; fördratt
vihade fördragit; fördratt
nihade fördragit; fördratt
dehade fördragit; fördratt

Future

jagskall fördra
duskall fördra
han;honskall fördra
viskall fördra
niskall fördra
deskall fördra

Future perfect

jagskall ha fördragit; fördratt
duskall ha fördragit; fördratt
han;honskall ha fördragit; fördratt
viskall ha fördragit; fördratt
niskall ha fördragit; fördratt
deskall ha fördragit; fördratt

Conjunctive

Present

jagmå fördra; fördraga
dumå fördra; fördraga
han;honmå fördra; fördraga
vimå fördra; fördraga
nimå fördra; fördraga
demå fördra; fördraga

Present

jagmå ha fördragit; fördratt
dumå ha fördragit; fördratt
han;honmå ha fördragit; fördratt
vimå ha fördragit; fördratt
nimå ha fördragit; fördratt
demå ha fördragit; fördratt

Past

jagskulle fördra
duskulle fördra
han;honskulle fördra
viskulle fördra
niskulle fördra
deskulle fördra

Pluperfect

jagskulle ha fördragit; fördratt
duskulle ha fördragit; fördratt
han;honskulle ha fördragit; fördratt
viskulle ha fördragit; fördratt
niskulle ha fördragit; fördratt
deskulle ha fördragit; fördratt

Conditional

Present

jagskulle fördra
duskulle fördra
han;honskulle fördra
viskulle fördra
niskulle fördra
deskulle fördra

Perfect

jagskulle ha fördragit; fördratt
duskulle ha fördragit; fördratt
han;honskulle ha fördragit; fördratt
viskulle ha fördragit; fördratt
niskulle ha fördragit; fördratt
deskulle ha fördragit; fördratt

Imperative

dufördra; fördrag
viLåt oss fördra; fördraga
nifördra; fördrag

Etymology

Additional Information

fördraga

FÖRDRAGA fördra⁴ga l. fœr-, i Sveal. äv. ⁰³² (fördra'ga WESTE; fördràga DALIN), l. (i sht vard.) -DRA -dra, v.² -drager resp. -drar, -drog, -dragit, -dragen; se för övr. DRAGA v., vbalsbst. -DRAGANDE, -DRAGELSE (se avledn.); jfr FÖRDRAG sbst.²
[fsv. fordragha, av mnt. vordragen; jfr t. vertragen; till FÖR- II B]

More information and the source for the information: SAOB


fördraga

Slå upp ordet i Ordbok över Finlands svenska folkmål

uthärda, tåla
  • sannindzen kan ja int tåḷa å löudan (:lögnerna) kan ja int födra: (Kronoby)
  • att tu int kan fördra: dagsju:se (Liljendal)