Swedish: förbliva

Swedish verb 'förbliva' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: förbliva
Supine: förblivit
Gerund: förblivande

Indicative

Present

jag förbliver
du  förbliver
han förbliver
vi  förbliver
ni  förbliver
de  förbliver

Perfect

jag har förblivit
du  har förblivit
han har förblivit
vi  har förblivit
ni  har förblivit
de  har förblivit

Past

jag förblev
du  förblev
han förblev
vi  förblev
ni  förblev
de  förblev

Pluperfect

jag hade förblivit
du  hade förblivit
han hade förblivit
vi  hade förblivit
ni  hade förblivit
de  hade förblivit

Future

jag skall förbliva
du  skall förbliva
han skall förbliva
vi  skall förbliva
ni  skall förbliva
de  skall förbliva

Future perfect

jag skall ha förblivit
du  skall ha förblivit
han skall ha förblivit
vi  skall ha förblivit
ni  skall ha förblivit
de  skall ha förblivit

Conjunctive

Present

jag må förbliva
du  må förbliva
han må förbliva
vi  må förbliva
ni  må förbliva
de  må förbliva

Present

jag må ha förblivit
du  må ha förblivit
han må ha förblivit
vi  må ha förblivit
ni  må ha förblivit
de  må ha förblivit

Past

jag skulle förbliva
du  skulle förbliva
han skulle förbliva
vi  skulle förbliva
ni  skulle förbliva
de  skulle förbliva

PluperfectConditional

Present

jag skulle förbliva
du  skulle förbliva
han skulle förbliva
vi  skulle förbliva
ni  skulle förbliva
de  skulle förbliva

Perfect

jag skulle ha förblivit
du  skulle ha förblivit
han skulle ha förblivit
vi  skulle ha förblivit
ni  skulle ha förblivit
de  skulle ha förblivit

Imperative


du  förbliv

vi  Låt oss förbliva
ni  förbliv

Etymology

förbliva

FÖRBLIVA förbli⁴va l. fær-, i Sveal. äv. ⁰³² (förbli'fva WESTE; förbli`va DALIN), l. (i sht vard.) FÖRBLI -bli⁴, v.; pr. ind. -blir l. (numera i sht i högre stil) -bliver; ipf. ind. sg. -blev, pl. -blevo; sup. -blivit; p. pf. -bliven; se för övrigt BLIVA. vbalsbst. -AN (†, VDAkt. 1667, nr 298, HB 3: 136 (1687)), -ANDE, -ELSE (†, LIND 1749; under verbleibnisz)), -NING (†, LIND (1798), EKBLAD 209 (1764)); jfr FÖRBLIV.
[liksom d. forblive efter mnt. vorbliven, förbliva, utebliva, icke bliva utförd, l. t. verbleiben; jfr FÖR- II B. – Jfr FÖRE-BLIVA]

More information and the source for the information: SAOB