Swedish, all forms: förbliva

Swedish, all forms verb 'förbliva' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: förbliva
Supine: förblivit
Gerund: förblivande

Indicative

Present

jagförbliver
duförbliver
han;honförbliver
viförbliver
niförbliver
deförbliver

Perfect

jaghar förblivit
duhar förblivit
han;honhar förblivit
vihar förblivit
nihar förblivit
dehar förblivit

Past

jagförblev
duförblev
han;honförblev
viförblev
niförblev
deförblev

Pluperfect

jaghade förblivit
duhade förblivit
han;honhade förblivit
vihade förblivit
nihade förblivit
dehade förblivit

Future

jagskall förbliva
duskall förbliva
han;honskall förbliva
viskall förbliva
niskall förbliva
deskall förbliva

Future perfect

jagskall ha förblivit
duskall ha förblivit
han;honskall ha förblivit
viskall ha förblivit
niskall ha förblivit
deskall ha förblivit

Conjunctive

Present

jagmå förbliva
dumå förbliva
han;honmå förbliva
vimå förbliva
nimå förbliva
demå förbliva

Present

jagmå ha förblivit
dumå ha förblivit
han;honmå ha förblivit
vimå ha förblivit
nimå ha förblivit
demå ha förblivit

Past

jagskulle förbliva
duskulle förbliva
han;honskulle förbliva
viskulle förbliva
niskulle förbliva
deskulle förbliva

Pluperfect

jagskulle ha förblivit
duskulle ha förblivit
han;honskulle ha förblivit
viskulle ha förblivit
niskulle ha förblivit
deskulle ha förblivit

Conditional

Present

jagskulle förbliva
duskulle förbliva
han;honskulle förbliva
viskulle förbliva
niskulle förbliva
deskulle förbliva

Perfect

jagskulle ha förblivit
duskulle ha förblivit
han;honskulle ha förblivit
viskulle ha förblivit
niskulle ha förblivit
deskulle ha förblivit

Imperative

duförbliv
viLåt oss förbliva
niförbliv

Etymology

Additional Information

förbliva
fortfarande vara, fortsätta att vara
[A/x förblir + PRED]

Engelsk översättning
remain, keep, stay

Exempel

frågorna förblev obesvarade---the questions remained unanswered
det lär väl så förbli---it would appear to continue to be so
påståendet är och förblir en myt---the assertion is and will always be a myth

förbliva

FÖRBLIVA förbli⁴va l. fær-, i Sveal. äv. ⁰³² (förbli'fva WESTE; förbli`va DALIN), l. (i sht vard.) FÖRBLI -bli⁴, v.; pr. ind. -blir l. (numera i sht i högre stil) -bliver; ipf. ind. sg. -blev, pl. -blevo; sup. -blivit; p. pf. -bliven; se för övrigt BLIVA. vbalsbst. -AN (†, VDAkt. 1667, nr 298, HB 3: 136 (1687)), -ANDE, -ELSE (†, LIND 1749; under verbleibnisz)), -NING (†, LIND (1798), EKBLAD 209 (1764)); jfr FÖRBLIV.
[liksom d. forblive efter mnt. vorbliven, förbliva, utebliva, icke bliva utförd, l. t. verbleiben; jfr FÖR- II B. – Jfr FÖRE-BLIVA]

More information and the source for the information: SAOB