Swedish, all forms: få

Swedish, all forms verb 'få' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive:
Supine: fått
Gerund: fående

Indicative

Present

jagfår
dufår
han;honfår
vifår
nifår
defår

Perfect

jaghar fått
duhar fått
han;honhar fått
vihar fått
nihar fått
dehar fått

Past

jagfick
dufick
han;honfick
vifick
nifick
defick

Pluperfect

jaghade fått
duhade fått
han;honhade fått
vihade fått
nihade fått
dehade fått

Future

jagskall få
duskall få
han;honskall få
viskall få
niskall få
deskall få

Future perfect

jagskall ha fått
duskall ha fått
han;honskall ha fått
viskall ha fått
niskall ha fått
deskall ha fått

Conjunctive

Present

jagmå få
dumå få
han;honmå få
vimå få
nimå få
demå få

Present

jagmå ha fått
dumå ha fått
han;honmå ha fått
vimå ha fått
nimå ha fått
demå ha fått

Past

jagskulle få
duskulle få
han;honskulle få
viskulle få
niskulle få
deskulle få

Pluperfect

jagskulle ha fått
duskulle ha fått
han;honskulle ha fått
viskulle ha fått
niskulle ha fått
deskulle ha fått

Conditional

Present

jagskulle få
duskulle få
han;honskulle få
viskulle få
niskulle få
deskulle få

Perfect

jagskulle ha fått
duskulle ha fått
han;honskulle ha fått
viskulle ha fått
niskulle ha fått
deskulle ha fått

Imperative

du
viLåt oss få
ni

Etymology

Additional Information


plural; superlativ saknas inte många

Engelsk översättning
few

Exempel

några få platser---a few seats
få av oss---few of us


Svenskt uppslagsord
får fick fått få verb
ta emot, erhålla
[A får x]

Engelsk översättning
get, receive

Exempel

få arbete---get work
få en helt annan uppfattning---get a completely different impression
få en present---get a present
få bort (en fläck)---remove, get rid of (a stain)
jag fick se en bil---I got to see a car
få fram (fakta)---produce, elicit (facts)

Stående uttryck

få syn på ("plötsligt se")---catch sight of
få tag på ("lyckas skaffa eller hitta")---get hold of ("manage to obtain or find")
få bukt med ("lyckas klara av")---get the better of, manage
få på köpet ("få något gratis när man köper en annan vara")---get into the bargain ("get something free when buying another item")
få tag i ("lyckas hålla fast, fånga")---get hold of
få tillfälle att ("kunna göra (något) vid lämpligt tillfälle")---get the chance to, have the opportunity to
få lov att ("vara tvungen att")---have to, be forced to
få med ("publicera") en artikel i en tidning---get ("publish") an article in a paper
få ("ta") med sig (tandborsten)---have ("take") (your toothbrush) with you


Svenskt uppslagsord
får fick fått få verb
ha tillåtelse att
[A får + INF]

Engelsk översättning
may

Exempel

får jag stiga in?---may I come in?


Svenskt uppslagsord
får fick fått få verb
vara tvungen
[A får + INF]

Engelsk översättning
have

Exempel

nu får du göra som jag säger!---now you have to (must) do as I say!

få⁴, v. får, fick fik⁴, fingo fiŋ³ω², fått fot⁴, förr äv. fångit, p. pf. fådd (numera bl. ngn gg i ssgr ~fod²) l. fången foŋ³en² (utom i ssgr numera nästan i bl. i vissa uttr., se 6 a, b; jfr FÅNGEN p. ajd.): pass. FÅS få⁴s l. fos⁴. vbalsbst. FÅENDE; jfr FÅNG. ( inf. o. pr. ind. pl. fa GR 1: 33 (1521), RA 1.18 (1524). faa GR 1.96 (1523). Därs. 10: 230 (1535). Mat. 5:4 (NT 1526). osv. fo G1 SVART 84 (1561). OxBr. 5.21 (1613). – 1 pers. pl. fåm Måne DRYSELIUS 199 (1694). KyrkohÅ 1912 MoA. s. 46. (1741). pr. ind. sg. akt. faar GR 1.60 (1523), Mark. 10:15 (NT 1526: vnfaar). får (fåår) Apg. 24:25 (NT 1526) osv. foor GR 1328 (1524), Därs. 18: 304 (1547). få KKD 8: 158 (1799=- – pr. ind. pass. o. dep. fås (fååss) GR 16: 265 81544). osv. fåes RA 1.484 (1546), SthmStadsord. 1: 69 (1638). foes G1 SVART 84 (1561). pr. konj. få(å) Ordesk. COLUMBUS 5 (1678), Svensk. HEIDENSTAM 2.130 (1910). fånge RARP 1: 3 (1626). ipf. ind. sg. fek (feek) GR 1.57 (1523), ConsEcclAboP 70 (1657). feck CreatMundi 3 (c. 1570), SSL RYDQVIST 1.242 (1850; angivet ss. vardagstal). fegh BtFinlH 4.70 (1562). fick GR 1.20 (1521) osv. fik GR 1.28 (1521), Resa BJÖRNSTÅHL 1.152 (1770). fijk (fiik, fyk) O PTERI Tb. 40 (1525), AV MURENIUS 177 (1648). fich (fiich) GR 2.42 (1525), SPEGEL Dabg. 100 (1680). – 2 pers. sg. fi(c)kst STIENHIELM Harm 88 (1668), GV SPEGEL 41 (1685). – ipf. ind pl. 1 o. 3 pers. fingo (finge) GR 1.117 (1523) osv. finga GR 1.120 (1523), Resa KIÖPING 121 81667). fynghe GR 3.187 (1526). ipf. konj. finge Joh. 6:7 (NT 1526) osv. fingl Glossa Mat. 15:5 (NT 1526). fijngie BtFinlH 3.45 (1535). fing ÖB 33 (1712). sup. fat O PETRI Tb. 12 (1524). faath GR 1: 101 (1523). faatt GR 10: 294 (1535). fått (fådt) mat. 6:2 (NT 1526) osv. fåått GR 1.124 (1523), Holof. 35 (c. 1580). fåt (fååt) Mat. 25:17 (NT 1526), BÅÅTH-HOLMBERG Morf. 2.174 (i handl. fr. c. 1816). fodt G1 SVART 63 (1561). fået(t) KyrkohÅ 1909, MoA. s. 65 (1539), SVART Kr. 26 (1561). fåed G1 SVART 3 (1561). foet(t) G1 SVART 38, 98 (1561). – fangit GR 1: 33 (1521). fångit (fångedt) 2 Kor. 7:7 (NT 1526), Hist. STRINNHOLM 1: 481 (1834). fongit GR 1.97 (1523), A OXENSTIERNA 1.132 (1628: handfongett). p. pf. fådd (n. fått) RP 8: 179 (1640:välfådde, pl.), Bref EKEBLAD 2.143 (1659), ARWIDSSON Strömm. 57 (1913: senfådd). fången GR 6: 379 (1529). ÖSTERGREN (1923). fongen GR 20.60 (1549), VRP 1663, s. 172)
[fsv. fa (fe(c)k l. fi(c)k, fingo, faat l. fanigt, fongit, fangin, fongin), motsv. d. Qfaa, isl got. o. fht. fāhan, feng. fōn; av ett urgerm. fanhan till den ieur. roten pank, pak, fasthålla, fästa; jfr sanskr. pās[sanskrit_diakrit]a, boja, ävensom lat. pax, fred; besläktat med FACK, AFAGER, ävensom FOGA, FÖGA. Jfr FÅNGA]
Översikt av betydelserna. A. gripa samt i närstående bet.

More information and the source for the information: SAOB


Slå upp ordet i Ordbok över Finlands svenska folkmål

gripa (ngt); (lyckas) få tag i (ngt)
  • så kåm ö:rnen å fekk-n i nakkan (Eckerö-Hammarland)
  • så fi an stakan å tjö:rd bårt påitjin (Lappträsk)
  • så fikk fä:n i:-n å kasta-n i däkk (Nagu)
  • mⱸn so va Ka:l o fie:g i: an in da:g (Närpes)
  • å tå va varji å fi an å å:t opp an (Pedersöre)
  • påitjin fikk i: sin langsto:l å börja slå: ikring se (Pernå)
  • tridi ga:ngon je:g tå karin ti tjällarin å fe:g i an-de kråppin såm va å:tär där (Replot)
  • hon sprang tärs on fikk i kamarn dä:r on gikk inn ti mo:r si:n (:sprang tills hon kom till kammaren) (Sjundeå)
mottaga (ngt av ngn), erhålla (ngt), bekomma (ngt)
  • tö ha få:ji bo i barmin o i tarmin (:både brännvin o. mat) (Bergö)

Se mer