Swedish, all forms: ersätta

Swedish, all forms verb 'ersätta' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: ersätta
Supine: ersatt
Gerund: ersättande

Indicative

Present

jagersätter
duersätter
han;honersätter
viersätter
niersätter
deersätter

Perfect

jaghar ersatt
duhar ersatt
han;honhar ersatt
vihar ersatt
nihar ersatt
dehar ersatt

Past

jagersatte
duersatte
han;honersatte
viersatte
niersatte
deersatte

Pluperfect

jaghade ersatt
duhade ersatt
han;honhade ersatt
vihade ersatt
nihade ersatt
dehade ersatt

Future

jagskall ersätta
duskall ersätta
han;honskall ersätta
viskall ersätta
niskall ersätta
deskall ersätta

Future perfect

jagskall ha ersatt
duskall ha ersatt
han;honskall ha ersatt
viskall ha ersatt
niskall ha ersatt
deskall ha ersatt

Conjunctive

Present

jagmå ersätta
dumå ersätta
han;honmå ersätta
vimå ersätta
nimå ersätta
demå ersätta

Present

jagmå ha ersatt
dumå ha ersatt
han;honmå ha ersatt
vimå ha ersatt
nimå ha ersatt
demå ha ersatt

Past

jagskulle ersätta
duskulle ersätta
han;honskulle ersätta
viskulle ersätta
niskulle ersätta
deskulle ersätta

Pluperfect

jagskulle ha ersatt
duskulle ha ersatt
han;honskulle ha ersatt
viskulle ha ersatt
niskulle ha ersatt
deskulle ha ersatt

Conditional

Present

jagskulle ersätta
duskulle ersätta
han;honskulle ersätta
viskulle ersätta
niskulle ersätta
deskulle ersätta

Perfect

jagskulle ha ersatt
duskulle ha ersatt
han;honskulle ha ersatt
viskulle ha ersatt
niskulle ha ersatt
deskulle ha ersatt

Imperative

duersätt
viLåt oss ersätta
niersätt

Etymology

Additional Information

ersätta

ERSÄTTA æ³r~sät²a l. ä³r~, äv. e³r~ (ä'rsä'tta DALIN), v. -er, -satte, -satt, -satt; se för övr. SÄTTA. vbalsbst. -ANDE, -ELSE (†), VDAkt. 1688, nr 686, Därs. 1693, nr 836), -NING (se d. o.); -ARE (se under avledn.), -ARINNA (SDS 1897, nr 550, s. 1 (i bet. 9)). (-sättla (-settla) HT 1911, s. 11 (i handl. fr. 1633), Cat. SWEDBERG 723 (1709) )
[efter t. ersetzen, förflytta, återställa, besätta, ersätta m. ni., motsv. got. ussatjan, utsätta, plantera, feng. āsęttan, placera; jfr ER- o. SÄTTA]

More information and the source for the information: SAOB