Swedish: ersätta

Swedish verb 'ersätta' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: ersätta
Supine: ersatt
Gerund: ersättande

Indicative

Present

jag ersätter
du  ersätter
han ersätter
vi  ersätter
ni  ersätter
de  ersätter

Perfect

jag har ersatt
du  har ersatt
han har ersatt
vi  har ersatt
ni  har ersatt
de  har ersatt

Past

jag ersatte
du  ersatte
han ersatte
vi  ersatte
ni  ersatte
de  ersatte

Pluperfect

jag hade ersatt
du  hade ersatt
han hade ersatt
vi  hade ersatt
ni  hade ersatt
de  hade ersatt

Future

jag skall ersätta
du  skall ersätta
han skall ersätta
vi  skall ersätta
ni  skall ersätta
de  skall ersätta

Future perfect

jag skall ha ersatt
du  skall ha ersatt
han skall ha ersatt
vi  skall ha ersatt
ni  skall ha ersatt
de  skall ha ersatt

Conjunctive

Present

jag må ersätta
du  må ersätta
han må ersätta
vi  må ersätta
ni  må ersätta
de  må ersätta

Present

jag må ha ersatt
du  må ha ersatt
han må ha ersatt
vi  må ha ersatt
ni  må ha ersatt
de  må ha ersatt

Past

jag skulle ersätta
du  skulle ersätta
han skulle ersätta
vi  skulle ersätta
ni  skulle ersätta
de  skulle ersätta

PluperfectConditional

Present

jag skulle ersätta
du  skulle ersätta
han skulle ersätta
vi  skulle ersätta
ni  skulle ersätta
de  skulle ersätta

Perfect

jag skulle ha ersatt
du  skulle ha ersatt
han skulle ha ersatt
vi  skulle ha ersatt
ni  skulle ha ersatt
de  skulle ha ersatt

Imperative


du  ersätt

vi  Låt oss ersätta
ni  ersätt

Etymology

ersätta

ERSÄTTA æ³r~sät²a l. ä³r~, äv. e³r~ (ä'rsä'tta DALIN), v. -er, -satte, -satt, -satt; se för övr. SÄTTA. vbalsbst. -ANDE, -ELSE (†), VDAkt. 1688, nr 686, Därs. 1693, nr 836), -NING (se d. o.); -ARE (se under avledn.), -ARINNA (SDS 1897, nr 550, s. 1 (i bet. 9)). (-sättla (-settla) HT 1911, s. 11 (i handl. fr. 1633), Cat. SWEDBERG 723 (1709) )
[efter t. ersetzen, förflytta, återställa, besätta, ersätta m. ni., motsv. got. ussatjan, utsätta, plantera, feng. āsęttan, placera; jfr ER- o. SÄTTA]

More information and the source for the information: SAOB