Swedish, all forms: drypa

Swedish, all forms verb 'drypa' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: drypa
Supine: drupit
Gerund: drypande

Indicative

Present

jagdryper
dudryper
han;hondryper
vidryper
nidryper
dedryper

Perfect

jaghar drupit
duhar drupit
han;honhar drupit
vihar drupit
nihar drupit
dehar drupit

Past

jagdröp
dudröp
han;hondröp
vidröp
nidröp
dedröp

Pluperfect

jaghade drupit
duhade drupit
han;honhade drupit
vihade drupit
nihade drupit
dehade drupit

Future

jagskall drypa
duskall drypa
han;honskall drypa
viskall drypa
niskall drypa
deskall drypa

Future perfect

jagskall ha drupit
duskall ha drupit
han;honskall ha drupit
viskall ha drupit
niskall ha drupit
deskall ha drupit

Conjunctive

Present

jagmå drypa
dumå drypa
han;honmå drypa
vimå drypa
nimå drypa
demå drypa

Present

jagmå ha drupit
dumå ha drupit
han;honmå ha drupit
vimå ha drupit
nimå ha drupit
demå ha drupit

Past

jagskulle drypa
duskulle drypa
han;honskulle drypa
viskulle drypa
niskulle drypa
deskulle drypa

Pluperfect

jagskulle ha drupit
duskulle ha drupit
han;honskulle ha drupit
viskulle ha drupit
niskulle ha drupit
deskulle ha drupit

Conditional

Present

jagskulle drypa
duskulle drypa
han;honskulle drypa
viskulle drypa
niskulle drypa
deskulle drypa

Perfect

jagskulle ha drupit
duskulle ha drupit
han;honskulle ha drupit
viskulle ha drupit
niskulle ha drupit
deskulle ha drupit

Imperative

dudryp
viLåt oss drypa
nidryp

Etymology

= fsv. = isl. drjúpa, fsax. driopan, fhty. triofan (ty. triefen), ags. dréopan, av germ. *dreupan; med avljudsformerna: mholl. drûpen ds., jfr isl. drúpa, hänga över, o. germ. *drupjan = mlty. druppen (varav da. dryppe), ags. dryppan (eng. drip), drypa, fsv. drypia, idissla, sv. dial. dryppja (-ö-) ds; jfr droppe; till en ie. rot dhrub, fjärmare besl. med dhrus i dråsa.

Additional Information

drypa
droppa, vara genomvåt
[A/x dryper (av y)]

Engelsk översättning
drip

Exempel

fukten dryper längs väggarna---the moisture is running down the walls
hans panna dröp av svett---his forehead dripped with sweat


Svenskt uppslagsord
dryper av dröp drupit dryp! drypa verb
ge sig av, lomma iväg (vardagligt om snopen person)

Engelsk översättning
slouch off, leave, slink away

drypa

DRYPA dry³pa², v. -er, dry⁴per, dröp drø⁴p, dröpo drø³pω², drupit drɯ³pit², drupen drɯ³pen², l. (stundom hvard. i mellersta Sv.) drypit dry³pit², drypen dry³pen²; 1.(i bet. 3; föga br.) -er, -ta, -t, -t. vbalsbst. -ANDE, -ELSE (†, LIND 1749; under trieffung), -NING; -ARE (särsk. vulg.: dröppel, gonorré). ( ipf. ind. sg. drop (med vokalen från ipf. ind. pl.) Ungd. LINNÉ 2: 22 (1732), 223 (1734). ipf. ind. pl. drupo Psalt. 68: 9 (Bib. 1541), Polyfem I. 10: 2 (1810); druupo Ydre RÄÄF 4: 351 (i handl. fr. 1708); druppo PPGOTHUS Underv. Y 4 a (1590); dropo Dom. 5: 4 (Bib. 1541); dröpo MANDERSTRÖM Rimlex. 385 (1779), GJADLERBETH (1787) i SAD 1: 465 (: "Jag vet ej annat, än att man säger .. dröp, dröpo") osv. ipf. ind. sg. o. pl. drypte SvSpr. ALMQVIST 82 (1892: "i imp. äfven .. drypte"). sup. druppet SPEGEL GV 53 (1685); drypit Försök COLLNÉR 79 (1812: drypit ell. drupit), SvSpr. SCHILLER 199 (1859: "i dagligt tal"). p. pf. druppen Luther ScrSent. PJGOTHUS C 2 b (1597: druppit, n.). drypan Matlagn. NORDSTRÖM 181 (1822), VäxtNatH NYMAN 1: 294 (1867); drypt Min. WALLERIUS 125 (1747: drypter), NF 11: 574 (1887: indrypta, pl.))
[fsv. drypa, motsv. d. drybe, is]
. drjüpa, fsax. driopan, feng. dreopan, fht. triofan, t. triefen; jfr äfv. mnl. drupen, holl. druipen samt d. dryppe; möjl. urbesläktadt med DRÅSA, v.; jfr DRÖPA v.¹, DROPP, sbst.¹, o. DROPPE]
[DRYPA 1]
1) om vätska l. flytande ämne: falla l. rinna l. tillra ned l. sippra fram o. d. i droppar l. droppvis; ofta opers.
Regnet drööp intit meer på iordena. 2 Mos. 9: 33 (Bib. 1541). Det skulle drypa fast i alla rum, om Wachtmestaren vnder taket icke uptogo dråpet i .. trågh och byttor. HSH 31: 6 (1663). (Korna voro) så swettige, at watnet dröp af dhem. BtFinlH 2: 340 (1670). Mina exemplar (af en viss skrift voro .. så genomblötta, at det dröp af dem. PORTHAN BrefCalonius 56 (1794). Björnblod stelnar sant om våran, / derför dröp det än ur såren. TEGNÉR 1: 230 (1842). Drängarna måste hvarja sommar opp på det branta taket för att lappa spånläggningen, och det osktadt dröp det ner i rummen. Penning. WETTERBERGH 470 (1847). Det råder ingen köld för övrigt, det dryper och droppar från träden. Körk. LAGERLÖF 43 (1912). – särsk.

More information and the source for the information: SAOB


drypa

Slå upp ordet i Ordbok över Finlands svenska folkmål

ge ifrån sig vätska el.d. droppvis el. på liknande sätt
  • dⱸ ⱸ so vott so dⱸ dry:pär a:v dⱸ (Sagu)