Swedish: drypa

Swedish verb 'drypa' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: drypa
Supine: drupit
Gerund: drypande

Indicative

Present

jag dryper
du  dryper
han dryper
vi  dryper
ni  dryper
de  dryper

Perfect

jag har drupit
du  har drupit
han har drupit
vi  har drupit
ni  har drupit
de  har drupit

Past

jag dröp
du  dröp
han dröp
vi  dröp
ni  dröp
de  dröp

Pluperfect

jag hade drupit
du  hade drupit
han hade drupit
vi  hade drupit
ni  hade drupit
de  hade drupit

Future

jag skall drypa
du  skall drypa
han skall drypa
vi  skall drypa
ni  skall drypa
de  skall drypa

Future perfect

jag skall ha drupit
du  skall ha drupit
han skall ha drupit
vi  skall ha drupit
ni  skall ha drupit
de  skall ha drupit

Conjunctive

Present

jag må drypa
du  må drypa
han må drypa
vi  må drypa
ni  må drypa
de  må drypa

Present

jag må ha drupit
du  må ha drupit
han må ha drupit
vi  må ha drupit
ni  må ha drupit
de  må ha drupit

Past

jag skulle drypa
du  skulle drypa
han skulle drypa
vi  skulle drypa
ni  skulle drypa
de  skulle drypa

PluperfectConditional

Present

jag skulle drypa
du  skulle drypa
han skulle drypa
vi  skulle drypa
ni  skulle drypa
de  skulle drypa

Perfect

jag skulle ha drupit
du  skulle ha drupit
han skulle ha drupit
vi  skulle ha drupit
ni  skulle ha drupit
de  skulle ha drupit

Imperative


du  dryp

vi  Låt oss drypa
ni  dryp

Etymology

Etymology

drypa, = fsv. = isl. drjúpa, fsax. driopan, fhty. triofan (ty. triefen), ags. dréopan, av germ. *dreupan; med avljudsformerna: mholl. drûpen ds., jfr isl. drúpa, hänga över, o. germ. *drupjan = mlty. druppen (varav da. dryppe), ags. dryppan (eng. drip), drypa, fsv. drypia, idissla, sv. dial. dryppja (-ö-) ds; jfr droppe; till en ie. rot dhrub, fjärmare besl. med dhrus i dråsa.

drypa

DRYPA dry³pa², v. -er, dry⁴per, dröp drø⁴p, dröpo drø³pω², drupit drɯ³pit², drupen drɯ³pen², l. (stundom hvard. i mellersta Sv.) drypit dry³pit², drypen dry³pen²; 1.(i bet. 3; föga br.) -er, -ta, -t, -t. vbalsbst. -ANDE, -ELSE (†, LIND 1749; under trieffung), -NING; -ARE (särsk. vulg.: dröppel, gonorré). ( ipf. ind. sg. drop (med vokalen från ipf. ind. pl.) Ungd. LINNÉ 2: 22 (1732), 223 (1734). ipf. ind. pl. drupo Psalt. 68: 9 (Bib. 1541), Polyfem I. 10: 2 (1810); druupo Ydre RÄÄF 4: 351 (i handl. fr. 1708); druppo PPGOTHUS Underv. Y 4 a (1590); dropo Dom. 5: 4 (Bib. 1541); dröpo MANDERSTRÖM Rimlex. 385 (1779), GJADLERBETH (1787) i SAD 1: 465 (: "Jag vet ej annat, än att man säger .. dröp, dröpo") osv. ipf. ind. sg. o. pl. drypte SvSpr. ALMQVIST 82 (1892: "i imp. äfven .. drypte"). sup. druppet SPEGEL GV 53 (1685); drypit Försök COLLNÉR 79 (1812: drypit ell. drupit), SvSpr. SCHILLER 199 (1859: "i dagligt tal"). p. pf. druppen Luther ScrSent. PJGOTHUS C 2 b (1597: druppit, n.). drypan Matlagn. NORDSTRÖM 181 (1822), VäxtNatH NYMAN 1: 294 (1867); drypt Min. WALLERIUS 125 (1747: drypter), NF 11: 574 (1887: indrypta, pl.))
[fsv. drypa, motsv. d. drybe, is]
. drjüpa, fsax. driopan, feng. dreopan, fht. triofan, t. triefen; jfr äfv. mnl. drupen, holl. druipen samt d. dryppe; möjl. urbesläktadt med DRÅSA, v.; jfr DRÖPA v.¹, DROPP, sbst.¹, o. DROPPE]
[DRYPA 1]
1) om vätska l. flytande ämne: falla l. rinna l. tillra ned l. sippra fram o. d. i droppar l. droppvis; ofta opers.
Regnet drööp intit meer på iordena. 2 Mos. 9: 33 (Bib. 1541). Det skulle drypa fast i alla rum, om Wachtmestaren vnder taket icke uptogo dråpet i .. trågh och byttor. HSH 31: 6 (1663). (Korna voro) så swettige, at watnet dröp af dhem. BtFinlH 2: 340 (1670). Mina exemplar (af en viss skrift voro .. så genomblötta, at det dröp af dem. PORTHAN BrefCalonius 56 (1794). Björnblod stelnar sant om våran, / derför dröp det än ur såren. TEGNÉR 1: 230 (1842). Drängarna måste hvarja sommar opp på det branta taket för att lappa spånläggningen, och det osktadt dröp det ner i rummen. Penning. WETTERBERGH 470 (1847). Det råder ingen köld för övrigt, det dryper och droppar från träden. Körk. LAGERLÖF 43 (1912). – särsk.

More information and the source for the information: SAOB


drypa

Slå upp ordet i Ordbok över Finlands svenska folkmål

ge ifrån sig vätska el.d. droppvis el. på liknande sätt
  • dⱸ ⱸ so vott so dⱸ dry:pär a:v dⱸ (Sagu)