Swedish, all forms: driva

Swedish, all forms verb 'driva' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: driva
Supine: drivit
Gerund: drivande

Indicative

Present

jagdriver
dudriver
han;hondriver
vidriver
nidriver
dedriver

Perfect

jaghar drivit
duhar drivit
han;honhar drivit
vihar drivit
nihar drivit
dehar drivit

Past

jagdrev
dudrev
han;hondrev
vidrev
nidrev
dedrev

Pluperfect

jaghade drivit
duhade drivit
han;honhade drivit
vihade drivit
nihade drivit
dehade drivit

Future

jagskall driva
duskall driva
han;honskall driva
viskall driva
niskall driva
deskall driva

Future perfect

jagskall ha drivit
duskall ha drivit
han;honskall ha drivit
viskall ha drivit
niskall ha drivit
deskall ha drivit

Conjunctive

Present

jagmå driva
dumå driva
han;honmå driva
vimå driva
nimå driva
demå driva

Present

jagmå ha drivit
dumå ha drivit
han;honmå ha drivit
vimå ha drivit
nimå ha drivit
demå ha drivit

Past

jagskulle driva
duskulle driva
han;honskulle driva
viskulle driva
niskulle driva
deskulle driva

Pluperfect

jagskulle ha drivit
duskulle ha drivit
han;honskulle ha drivit
viskulle ha drivit
niskulle ha drivit
deskulle ha drivit

Conditional

Present

jagskulle driva
duskulle driva
han;honskulle driva
viskulle driva
niskulle driva
deskulle driva

Perfect

jagskulle ha drivit
duskulle ha drivit
han;honskulle ha drivit
viskulle ha drivit
niskulle ha drivit
deskulle ha drivit

Imperative

dudriv
viLåt oss driva
nidriv

Translations

Swedish verb "driva"

Cause a mechanism to operate

Cause to become

Cause to work

Compel (to do something)

Herd (animals) in a particular direction

Move something by hitting it with great force

To motivate

8 translations found.

Etymology

Additional Information

driva driver drev drivit driv! driva verb
jaga, fösa, tvinga (även bildligt)
[A driver B/x + RIKTNING]

Engelsk översättning
drive

Exempel

driva korna till lagården---drive the cattle to the barn
driva någon till vansinne---drive sby insane


Svenskt uppslagsord
driver drev drivit driv! driva verb
bedriva, ägna sig åt
[A driver x]

Engelsk översättning
carry on; operate, run

Exempel

driva (ett) företag---run a company
driva propaganda---carry on propaganda


Svenskt uppslagsord
driver drev drivit driv! driva verb
skoja, skämta med
[A driver med b/x]

Engelsk översättning
make fun of, tease, joke with


Svenskt uppslagsord
driver drev drivit driv! driva verb
föras omkring utan egen vilja; irra
[x driver (omkring)]

Engelsk översättning
drift; wander about


Svenskt uppslagsord
driver fram drev drivit driv! driva verb
skynda på, pressa fram
[A/x driver fram y]

Engelsk översättning
urge, impel, spur

Exempel

allmänhetens krav drev fram en folkomröstning---public pressure led to a referendum


Svenskt uppslagsord
driver igenom drev drivit driv! driva verb
tvinga fram, genomföra
[A driver igenom x/ att + S]

Engelsk översättning
force through

Exempel

facket drev igenom sina krav---the union forced its demands through


Svenskt uppslagsord
driver upp drev drivit driva verb
öka, driva i höjden (om pris, fart, takt)
[x driver upp y]

Engelsk översättning
step up

Exempel

priserna drevs upp kraftigt---prices rose steeply

driva

DRIFVA DRIVA dri³va², v.², pr. ind. drifver dri⁴ver; pr. ind. sg. pass. drifvas l. drifs; imper. drif dri⁴v; ipf. ind. sg. dref dre⁴v, pl. drefvo, sup. drifvit: p. pf. drifven, best. o. pl. drifna, -na. vbalsbst. -ANDE, -ELSE (†, P. J. GOTHUS Os. 2 1603; i bet. 32 d), Syll. WOLLIMHAUS 1649; under jactatio)), DRIFKING (se d. o.); -ARE (se d. o.), -ERSKA (i ssgn LÖSDRIFVERSKA); jfr DREF, DRIF, DRIFT, äfvensom DRIFVA, sbst.¹, -DRIFVA, sbst² ( inf. d'livs (drjf-, drijf-, driff-, driiff-, drieff-; -ua, -wa; drif(f)va) Mat. 10: 1 (NT 1526) osv. dryfÄARäfst 155 (1596), VDAkt. 1690, nr 370. – Anm. Afvikande stafningar af i- o. v.-ljudet angifvas icke vid följande former: pr. ind. sg. drifver Mat. 8: 31 (NT 1526) osv. drifvar VDAkt. 1693, nr 270. pr. ind. sg. pass. drifvas GR 1: 203 (1524), Luk. 7: 24 (NT 1526) osv. drifs (-fz) Mat. 11: 7 (NT 1526) osv. ipf. ind. pl. drefvo (-va) Mat. 21: 39 (Bib. 1541) osv. drifvo (-ve) Luk. 4: 29 (Nr 1528), Lagförsl. 86 (c. 1809). sup. drifvit (-ith, -idt) GR 1: 36 (1522), Mat. 7: 22 (NT 1526) osv. drifvidh OxBr. 5: 378 (1625). drifvet GR 22: 388 (1551), G1 TEGEL 2: 201 (1622) m. S. drefvit 1Mack. 6: 12 (Bib. 1541: bedreffuit), VRP 1706, s. 63. drefvet GR 17: 469 (1545), HT 1910, s. 279 (i handl. fr. 1592). p. pf. drifven Luk. 8: 29 (NT 1528) osv. drifvin Luk. 11: 14 (NT 1526: vthdreffuit), BtFinlH 2: 366 (1678). drefven RA 3: 56 (1593), SynodA 1: 549 (1780). p. pf. n. drifvet WRANGEL- TessPal. 36 (i handl. fr. 1735) osv. drifvit O. PETRI (1525) i SthmTb. 1: 58, KELLGREN 1: 60 (1788). drefvet A. OXENSTIERNA 1: 466 (1633), Sedel. BOËTHIUS 35 (1807). dretvit BtFinlH 4: 6 (1561). p. pf. best. o. pl. drifne (-na) Jer. 40: 12 (Bib. 1541: fördriffne) osv. drefne (-na) 3Mos. 21: 14 (Bib. 1541: bortdreffna), Hågk. ÖDMANN 19 (1801))
[fsv. driva (dryffua), motsv. d. drive, isl. drifa, got. dreiban, fsax. driban, nt. driwen, holl. drijven, eng. drive, t. treiben. Ordets etymologi är dunkel]
Öfversikt af betydelserna. A) förmå ngn altsig ngnstädes hän, köra, fösa, leda, styra, dirigera; intr.: marschera.

More information and the source for the information: SAOB


driva

Slå upp ordet i Ordbok över Finlands svenska folkmål

fösa, köra, mota (kor o.d.)
  • tom ko:m dri:van(d) mⱸ bɷ:skapinʼ (Houtskär)
  • kade dri:vär (Lappträsk)
om snö: hopa sig i drivor. ; impers.: hopa sig drivor av snö
  • hⱸ a dri:va grömt i natt (Korsnäs)
om häst, nötkreatur: gå i skritt
  • nɷ: drⱸiv dom (:oxarna) at it vild ka:rn kɷnn gå: nogo bⱸtär it (Bromarv)
  • som to fⱸ: dri:vär ti skɷ:ji (:som då kor tågar till betesskogen med rask gång) (Esse)
  • han lät hästn gå: i dri:vand (Ingå)
  • inga tjö:rd han bara lät hästn dri:va (Ingå)
  • hⱸsti dri:vär bra: (Malax)
  • kɷddona dri:vär (Strömfors)
i passivkonstr. utan agent
  • om dom vɷḍḍ se:gäḷri:vna ⱸllär hu:r ä jikk tⱸll mⱸn i alʼlʼa falʼlʼ so vɷḍḍ ḍom dri:vna i ʃönn o komm ti Gottland (Kumlinge)

Se mer