Swedish: dricka

Swedish verb 'dricka' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: dricka
Supine: druckit
Gerund: drickande

Indicative

Present

jag dricker
du  dricker
han dricker
vi  dricker
ni  dricker
de  dricker

Perfect

jag har druckit
du  har druckit
han har druckit
vi  har druckit
ni  har druckit
de  har druckit

Past

jag drack
du  drack
han drack
vi  drack
ni  drack
de  drack

Pluperfect

jag hade druckit
du  hade druckit
han hade druckit
vi  hade druckit
ni  hade druckit
de  hade druckit

Future

jag skall dricka
du  skall dricka
han skall dricka
vi  skall dricka
ni  skall dricka
de  skall dricka

Future perfect

jag skall ha druckit
du  skall ha druckit
han skall ha druckit
vi  skall ha druckit
ni  skall ha druckit
de  skall ha druckit

Conjunctive

Present

jag må dricka
du  må dricka
han må dricka
vi  må dricka
ni  må dricka
de  må dricka

Present

jag må ha druckit
du  må ha druckit
han må ha druckit
vi  må ha druckit
ni  må ha druckit
de  må ha druckit

Past

jag skulle dricka
du  skulle dricka
han skulle dricka
vi  skulle dricka
ni  skulle dricka
de  skulle dricka

PluperfectConditional

Present

jag skulle dricka
du  skulle dricka
han skulle dricka
vi  skulle dricka
ni  skulle dricka
de  skulle dricka

Perfect

jag skulle ha druckit
du  skulle ha druckit
han skulle ha druckit
vi  skulle ha druckit
ni  skulle ha druckit
de  skulle ha druckit

Imperative


du  drick

vi  Låt oss dricka
ni  drick

Etymology

Translations

Swedish verb "dricka"

Consume alcoholic beverages

Consume liquid through the mouth

2 translations found.

dricka

DRICKA drik³a², v. -er drik⁴er, drack drak⁴, drucko druk³ω², druckit druk³it², drucken druk³en². vbalsbst. -ANDE, -FRI (se d. o.), -NING (föga br. utom i 1 d α o. ss. sista led i ssg, PERICI Musæus 2: 273 b 1582; till 1, Bref EKEBLAD 2: 253 (1661; till 6, SRidd. STRINDBERG 10 1908; till 6)); -ARE (se d. o.), -ERSKA (†, Dict. SCHRODERUS 21 (c. 1838; till 7)). ( inf. o. pr. dricka (osv.) Mat. 6: 25 (NT 1526) osv. drickia (-ie) GR 11: 53 (1536), VDAkt. 1678, nr 337. drijcka (-e) GR 24: 375) (1554), Blanck. MESSENIUS 41 (1614); drycka BOLAVI 144 a (1578), TÖRNING 30 (1677). drecka Bref RUDBECK 46 (1667), Atl. DENS. 3: 519 (1898); ipf. pl. drucko (osv.) Mat. 24: 38 (NT 1528) osv. drocko 5Mos. 29: 6 (Bib. 1541), BtÅboH I. 9: 129 (1637); sup. druckit 1Kor. 10: 4 (NT 1526) osv. dro(c)ket Hb. OPETRI E 4 a (1529), VDAkt. 1854, nr 85; p. pf. drucken Luk. 12: 43 (NT 1526), 2Sam. 11: 13 (Bib. 1541; ack. sg. m.) osv.; ack. sg. m. drucknan Ordspr. 11: 25 (Bib. 1541). drockne, -a (drokne) (pl.) Joh. 2: 10 (NT 1526), Jer. 25: 27 (Bib. 1541))
[fsv. drikka (drika, drykka); jfr d. drikke, isl. drekka; motsv. got. drigkan, fsax. drinkan, nt. o. holl. drinken, eng. drink, t. trinken. – Jfr DRANK, DRINK, DRINKARE, DRUCKEN, DRUNKNA, DRÄNKA m. fl.]

More information and the source for the information: SAOB


dricka

Slå upp ordet i Ordbok över Finlands svenska folkmål

(1911), , , (1891), (1890); pt. , (1891); sup. el. , , , (1911) , , (Snäckö c. 1890) , (1891), (ä.) el. , , , el. , , ; dricka (vatten, spisöl, mjölk, brännvin el.d.); äv., abs.: supa. ; i ordspr
  • han kann int je dombla:mbe drekk (Petalax)
i uttr. dricka märg i benen
  • drikk bḷoɷdin (:dricka blod av slaktad säl) (Björköby)
  • föṣṭa maj (el. valbormäss) ska an ha sⱸ ⱸ ru:s o drⱸkk märjin i bäinⱸn (Närpes)
  • drikk bḷoɷdin (:dricka blod av slaktad säl) (Replot)