Swedish, all forms: dricka

Swedish, all forms verb 'dricka' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: dricka
Supine: druckit
Gerund: drickande

Indicative

Present

jagdricker
dudricker
han;hondricker
vidricker
nidricker
dedricker

Perfect

jaghar druckit
duhar druckit
han;honhar druckit
vihar druckit
nihar druckit
dehar druckit

Past

jagdrack
dudrack
han;hondrack
vidrack
nidrack
dedrack

Pluperfect

jaghade druckit
duhade druckit
han;honhade druckit
vihade druckit
nihade druckit
dehade druckit

Future

jagskall dricka
duskall dricka
han;honskall dricka
viskall dricka
niskall dricka
deskall dricka

Future perfect

jagskall ha druckit
duskall ha druckit
han;honskall ha druckit
viskall ha druckit
niskall ha druckit
deskall ha druckit

Conjunctive

Present

jagmå dricka
dumå dricka
han;honmå dricka
vimå dricka
nimå dricka
demå dricka

Present

jagmå ha druckit
dumå ha druckit
han;honmå ha druckit
vimå ha druckit
nimå ha druckit
demå ha druckit

Past

jagskulle dricka
duskulle dricka
han;honskulle dricka
viskulle dricka
niskulle dricka
deskulle dricka

Pluperfect

jagskulle ha druckit
duskulle ha druckit
han;honskulle ha druckit
viskulle ha druckit
niskulle ha druckit
deskulle ha druckit

Conditional

Present

jagskulle dricka
duskulle dricka
han;honskulle dricka
viskulle dricka
niskulle dricka
deskulle dricka

Perfect

jagskulle ha druckit
duskulle ha druckit
han;honskulle ha druckit
viskulle ha druckit
niskulle ha druckit
deskulle ha druckit

Imperative

dudrick
viLåt oss dricka
nidrick

Translations

Swedish verb "dricka"

Consume alcoholic beverages

Consume liquid through the mouth

2 translations found.

Etymology

Additional Information

dricka dricker drack druckit drick! dricka verb
svälja ner (vätska)
[A dricker x]

Engelsk översättning
drink

Exempel

dricka vatten---drink water


Svenskt uppslagsord
dricker drack druckit drick! dricka verb
dricka sprit
[A dricker]

Engelsk översättning
drink

Exempel

jag varken röker eller dricker---I neither smoke nor drink

dricka

DRICKA drik³a², v. -er drik⁴er, drack drak⁴, drucko druk³ω², druckit druk³it², drucken druk³en². vbalsbst. -ANDE, -FRI (se d. o.), -NING (föga br. utom i 1 d α o. ss. sista led i ssg, PERICI Musæus 2: 273 b 1582; till 1, Bref EKEBLAD 2: 253 (1661; till 6, SRidd. STRINDBERG 10 1908; till 6)); -ARE (se d. o.), -ERSKA (†, Dict. SCHRODERUS 21 (c. 1838; till 7)). ( inf. o. pr. dricka (osv.) Mat. 6: 25 (NT 1526) osv. drickia (-ie) GR 11: 53 (1536), VDAkt. 1678, nr 337. drijcka (-e) GR 24: 375) (1554), Blanck. MESSENIUS 41 (1614); drycka BOLAVI 144 a (1578), TÖRNING 30 (1677). drecka Bref RUDBECK 46 (1667), Atl. DENS. 3: 519 (1898); ipf. pl. drucko (osv.) Mat. 24: 38 (NT 1528) osv. drocko 5Mos. 29: 6 (Bib. 1541), BtÅboH I. 9: 129 (1637); sup. druckit 1Kor. 10: 4 (NT 1526) osv. dro(c)ket Hb. OPETRI E 4 a (1529), VDAkt. 1854, nr 85; p. pf. drucken Luk. 12: 43 (NT 1526), 2Sam. 11: 13 (Bib. 1541; ack. sg. m.) osv.; ack. sg. m. drucknan Ordspr. 11: 25 (Bib. 1541). drockne, -a (drokne) (pl.) Joh. 2: 10 (NT 1526), Jer. 25: 27 (Bib. 1541))
[fsv. drikka (drika, drykka); jfr d. drikke, isl. drekka; motsv. got. drigkan, fsax. drinkan, nt. o. holl. drinken, eng. drink, t. trinken. – Jfr DRANK, DRINK, DRINKARE, DRUCKEN, DRUNKNA, DRÄNKA m. fl.]

More information and the source for the information: SAOB


dricka

Slå upp ordet i Ordbok över Finlands svenska folkmål

(1911), , , (1891), (1890); pt. , (1891); sup. el. , , , (1911) , , (Snäckö c. 1890) , (1891), (ä.) el. , , , el. , , ; dricka (vatten, spisöl, mjölk, brännvin el.d.); äv., abs.: supa. ; i ordspr
  • han kann int je dombla:mbe drekk (Petalax)
i uttr. dricka märg i benen
  • drikk bḷoɷdin (:dricka blod av slaktad säl) (Björköby)
  • föṣṭa maj (el. valbormäss) ska an ha sⱸ ⱸ ru:s o drⱸkk märjin i bäinⱸn (Närpes)
  • drikk bḷoɷdin (:dricka blod av slaktad säl) (Replot)