Swedish, all forms: dra

Swedish, all forms verb 'dra' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: dra
Supine: dragit
Gerund: dragande

Indicative

Present

jagdrar; drager
dudrar; drager
han;hondrar; drager
vidrar; drager
nidrar; drager
dedrar; drager

Perfect

jaghar dragit; dratt
duhar dragit; dratt
han;honhar dragit; dratt
vihar dragit; dratt
nihar dragit; dratt
dehar dragit; dratt

Past

jagdrog
dudrog
han;hondrog
vidrog
nidrog
dedrog

Pluperfect

jaghade dragit; dratt
duhade dragit; dratt
han;honhade dragit; dratt
vihade dragit; dratt
nihade dragit; dratt
dehade dragit; dratt

Future

jagskall dra
duskall dra
han;honskall dra
viskall dra
niskall dra
deskall dra

Future perfect

jagskall ha dragit; dratt
duskall ha dragit; dratt
han;honskall ha dragit; dratt
viskall ha dragit; dratt
niskall ha dragit; dratt
deskall ha dragit; dratt

Conjunctive

Present

jagmå dra; draga
dumå dra; draga
han;honmå dra; draga
vimå dra; draga
nimå dra; draga
demå dra; draga

Present

jagmå ha dragit; dratt
dumå ha dragit; dratt
han;honmå ha dragit; dratt
vimå ha dragit; dratt
nimå ha dragit; dratt
demå ha dragit; dratt

Past

jagskulle dra
duskulle dra
han;honskulle dra
viskulle dra
niskulle dra
deskulle dra

Pluperfect

jagskulle ha dragit; dratt
duskulle ha dragit; dratt
han;honskulle ha dragit; dratt
viskulle ha dragit; dratt
niskulle ha dragit; dratt
deskulle ha dragit; dratt

Conditional

Present

jagskulle dra
duskulle dra
han;honskulle dra
viskulle dra
niskulle dra
deskulle dra

Perfect

jagskulle ha dragit; dratt
duskulle ha dragit; dratt
han;honskulle ha dragit; dratt
viskulle ha dragit; dratt
niskulle ha dragit; dratt
deskulle ha dragit; dratt

Imperative

dudra; drag
viLåt oss dra; draga
nidra; drag

Translations

Swedish verb "dra"

Apply force such that an object comes toward the person or thing applying the force

Apply force to (something) so it comes towards one

To attract

To deduce or infer

To determine the result of a lottery

To pull out

To put in a difficult position by presenting two or more choices

To start back; recoil

9 translations found.

Etymology

Additional Information

draga
föra till sig (med handen)
[A drar (i) x]

Engelsk översättning
pull

Exempel

dra i handbromsen---pull the emergency brake
dra ner rullgardinen---pull down the blind

Stående uttryck

dra öronen åt sig ("bli vaksam")---be all ears ("be alert")


Svenskt uppslagsord
drar drog dragit dra(g)! dra(ga) verb
släpa, bogsera
[A drar (på) x]

Engelsk översättning
haul

Exempel

dra på en kärra---haul a cart
gå och dra (benen efter sig)---hang about


Svenskt uppslagsord
drar drog dragit dra(g)! dra(ga) verb
förflytta (sig)
[A drar (sig) tillbaka/undan etc]

Engelsk översättning
go, leave

Exempel

dra sig tillbaka---withdraw
dra sig undan---move aside, withdraw

Stående uttryck

dra åt helvete! ("ge dig iväg!")---go to hell! ("go away!")


Svenskt uppslagsord
drar drog dragit dra(g)! dra(ga) verb
utvinna, extrahera (i fraser)
[A drar x (ur/av y)]

Engelsk översättning
draw, extract

Exempel

dra lärdom (av något)---learn (from sth.)
dra slutsatser (av något)---draw conclusions (from sth.)

Stående uttryck

dra lott om ("låta slumpen avgöra")---draw straws ("let chance decide")


Svenskt uppslagsord
drar drog dragit dra(g)! dra(ga) verb
rita, teckna
[A drar x]

Engelsk översättning
draw

Exempel

dra upp riktlinjer (för)---draw up guidelines (for)

Stående uttryck

dra ett streck över ("låta något falla i glömska")---let bygones be bygones


Svenskt uppslagsord
drar drog dragit dra(g)! dra(ga) verb
blåsa, fläkta
[det drar (från x)]

Engelsk översättning
be draughty

Exempel

det drar från fönstret---there's a draught from the window


Svenskt uppslagsord
drar drog dragit dra(g)! dra(ga) verb
förbruka, behöva
[x/A drar y]

Engelsk översättning
use, consume

Exempel

bilen drar mycket bensin---the car needs a lot of petrol
min fru drar 38 i skor---my wife takes a size 38 shoe


Svenskt uppslagsord
drar av drog dragit dra(g)! dra(ga) verb
göra avdrag (i deklaration)
[A drar av (för) x]

Engelsk översättning
deduct

Exempel

man får dra av kostnaden för arbetskläder i deklarationen---you can deduct the cost of work clothes on your tax return


Svenskt uppslagsord
drar igång drog dragit dra(g)! dra(ga) verb
starta
[A drar igång x]

Engelsk översättning
get (sth.) going


Svenskt uppslagsord
drar in drog dragit dra(g)! dra(ga) verb
återta, avskaffa
[A drar in x]

Engelsk översättning
take away, abolish

Exempel

myndigheterna drog in körkortet---the authorities suspended (revoked) his (the driver's) licence


Svenskt uppslagsord
drar in drog dragit dra(g)! dra(ga) verb
minska
[A drar in på x]

Engelsk översättning
reduce, cut down

Exempel

dra in på hushållskostnaderna---reduce household costs


Svenskt uppslagsord
drar sig drog dragit dra(g)! dra(ga) verb
gå för sakta (om klockor)
[x drar sig]

Engelsk översättning
lose [time], be slow

Exempel

klockan drog sig en hel timme---the clock lost an entire hour


Svenskt uppslagsord
drar sig drog dragit dra(g)! dra(ga) verb
vara ovillig, vara tveksam
[A drar sig (för x/att + INF)]

Engelsk översättning
hesitate, be unwilling


Svenskt uppslagsord
drar ut drog dragit dra(g)! dra(ga) verb
dröja, ta lång tid
[x/A drar ut + TID]

Engelsk översättning
drag on

Exempel

ceremonin drog ut på tiden---the ceremony dragged on


Svenskt uppslagsord
drar åt drog dragit dra(g)! dra(ga) verb
spänna, sträcka
[A drar åt x]

Engelsk översättning
tighten

Stående uttryck

dra åt svångremmen ("börja leva sparsamt")---tighten one's belt ("start to live more frugally")