Swedish: deltaga

Swedish verb 'deltaga' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: delta
Supine: deltagit
Gerund: deltagande

Indicative

Present

jag deltar; deltager
du  deltar; deltager
han deltar; deltager
vi  deltar; deltager
ni  deltar; deltager
de  deltar; deltager

Perfect

jag har deltagit
du  har deltagit
han har deltagit
vi  har deltagit
ni  har deltagit
de  har deltagit

Past

jag deltog
du  deltog
han deltog
vi  deltog
ni  deltog
de  deltog

Pluperfect

jag hade deltagit
du  hade deltagit
han hade deltagit
vi  hade deltagit
ni  hade deltagit
de  hade deltagit

Future

jag skall delta; deltaga
du  skall delta; deltaga
han skall delta; deltaga
vi  skall delta; deltaga
ni  skall delta; deltaga
de  skall delta; deltaga

Future perfect

jag skall ha deltagit
du  skall ha deltagit
han skall ha deltagit
vi  skall ha deltagit
ni  skall ha deltagit
de  skall ha deltagit

Conjunctive

Present

jag må delta; deltaga
du  må delta; deltaga
han må delta; deltaga
vi  må delta; deltaga
ni  må delta; deltaga
de  må delta; deltaga

Present

jag må ha deltagit
du  må ha deltagit
han må ha deltagit
vi  må ha deltagit
ni  må ha deltagit
de  må ha deltagit

Past

jag skulle delta
du  skulle delta
han skulle delta
vi  skulle delta
ni  skulle delta
de  skulle delta

PluperfectConditional

Present

jag skulle delta; deltaga
du  skulle delta; deltaga
han skulle delta; deltaga
vi  skulle delta; deltaga
ni  skulle delta; deltaga
de  skulle delta; deltaga

Perfect

jag skulle ha deltagit
du  skulle ha deltagit
han skulle ha deltagit
vi  skulle ha deltagit
ni  skulle ha deltagit
de  skulle ha deltagit

Imperative


du  delta; deltag

vi  Låt oss delta; deltaga
ni  delta; deltag

Etymology

Translations

Swedish verb "deltaga"

To join in, to take part, to involve oneself

1 translations found.

deltaga

DELTAGA de³l~ta²ga (de'ltaga WESTE), l. (mera hvard. samt i poesi) DELTA de³l~ta² (de'lta WESTE), v. -tager l. (mera hvard. samt i poesi) -tar, -togo, -tagit, -tagen; se för öfr. TAGA. vbalsbst. -ANDE (se d. o.), -ELSE (se d. o.), -NING ((†), Förespel MOLANDER 38 (1753), DA 1771, nr 1, s. 1, 1 Hist. LAGERBRING 3: 225 (1776), Bref THORILD 101 (1784), LANDELL Bligh IV (1795)), DELTÄKT (se d. o.); -ARE (se d, o.), -ARINNA (se d. o.), -ERSKA (se d. o.).
[af DEL o. TAGA (jfr DEL V 1 e β, 2 c γ δ); jfr d. deltage, t. teilnehmen. Ordet synes vara bildadt till p. pr., hvilket, liksom vbalsbst. DELTAGANDE o. DELTAGARE, är uppvisadt tidigare än finita former. Det tidigast anträffade spr.-profvet med finit form är fr.
1761 (se under 3 a). Jfr det förh., att Hush. BERCH (1747) vanl. (9 ggr) begagnar det omskrifvande uttr. vara l. blifva deltagande o. bl. 2 ggr (s. 276, 293) deltaga, samt att SERENIUS (1741) upptager formen del tagande o. LIND (1749) ordet DELTAGARE, under det att ingen af dessa två ordböcker upptager ngt verb deltaga. Däremot förekommer ordet hos SERENIUS 1757; under partake). Likartade förh. som i sv. förete motsv. ord i dan. o. t. För sistnämnda spr. anföres i GRIMM Wb teilnehmen först från GOETHE. I fråga om bildning o. anv. jfr äfv. eng. partake, participate, fr. participer, lat. participare] taga del (i l. af ngt).
[DELTAGA 1]
1)
vara i partiell besittning af ngt, äga en (mindre l. större) del af ngt, hafva sin del af ngt; äga; nästan bl. med afs. på egenskap, beskaffenhet l. dyl.; jfr DEL V 2 c β β' samt DELA, v.¹ ¹² a.
[DELTAGA 1.a]
a)
[jfr ä. eng. so truce partaketh more of warre then of peace, fr. le sublime participe du beau et de l'agréable, mlat. tripliciter .. aliquid potest ab alio particivare]
()
i förb. med adverbialbestämning inledd af prep. (ut)af Altså tilläts henne ej .. at äta någon ting, som på mer eller mindre sätt kunde deltaga af animalisk art. P. J. BERGIUS i VetAH 1772, s. 51. Detta besynnerliga Djur, som tyckes deltaga af Oxens och Hästens skapnad. A. SPARRMAN Därs. 1779, s. 75 (om) gnun). Den vanliga Mjölken, som tjenar til vår föda, deltager både af Växt- och Djurrikets egenskaper. HJELM Intr. i VetA 1784, s. 12. Det finnes lagar för materien, gällande för allt hvad af den deltager, och således äfven för anden, så långt nämligen den af materien är bunden. GEIJER I. 8: 340 (1839).

More information and the source for the information: SAOB