Swedish, all forms: deltaga

Swedish, all forms verb 'deltaga' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: delta
Supine: deltagit
Gerund: deltagande

Indicative

Present

jagdeltar; deltager
dudeltar; deltager
han;hondeltar; deltager
videltar; deltager
nideltar; deltager
dedeltar; deltager

Perfect

jaghar deltagit; deltatt
duhar deltagit; deltatt
han;honhar deltagit; deltatt
vihar deltagit; deltatt
nihar deltagit; deltatt
dehar deltagit; deltatt

Past

jagdeltog
dudeltog
han;hondeltog
videltog
nideltog
dedeltog

Pluperfect

jaghade deltagit; deltatt
duhade deltagit; deltatt
han;honhade deltagit; deltatt
vihade deltagit; deltatt
nihade deltagit; deltatt
dehade deltagit; deltatt

Future

jagskall delta
duskall delta
han;honskall delta
viskall delta
niskall delta
deskall delta

Future perfect

jagskall ha deltagit; deltatt
duskall ha deltagit; deltatt
han;honskall ha deltagit; deltatt
viskall ha deltagit; deltatt
niskall ha deltagit; deltatt
deskall ha deltagit; deltatt

Conjunctive

Present

jagmå delta; deltaga
dumå delta; deltaga
han;honmå delta; deltaga
vimå delta; deltaga
nimå delta; deltaga
demå delta; deltaga

Present

jagmå ha deltagit; deltatt
dumå ha deltagit; deltatt
han;honmå ha deltagit; deltatt
vimå ha deltagit; deltatt
nimå ha deltagit; deltatt
demå ha deltagit; deltatt

Past

jagskulle delta
duskulle delta
han;honskulle delta
viskulle delta
niskulle delta
deskulle delta

Pluperfect

jagskulle ha deltagit; deltatt
duskulle ha deltagit; deltatt
han;honskulle ha deltagit; deltatt
viskulle ha deltagit; deltatt
niskulle ha deltagit; deltatt
deskulle ha deltagit; deltatt

Conditional

Present

jagskulle delta
duskulle delta
han;honskulle delta
viskulle delta
niskulle delta
deskulle delta

Perfect

jagskulle ha deltagit; deltatt
duskulle ha deltagit; deltatt
han;honskulle ha deltagit; deltatt
viskulle ha deltagit; deltatt
niskulle ha deltagit; deltatt
deskulle ha deltagit; deltatt

Imperative

dudelta; deltag
viLåt oss delta; deltaga
nidelta; deltag

Translations

Swedish verb "deltaga"

To join in, to take part, to involve oneself

1 translations found.

Etymology

Additional Information

deltaga
ta del, medverka; närvara
[A del|tar (i x)]

Engelsk översättning
take part, participate; be present, attend


Svenskt uppslagsord
del|tar -tog -tagit -ta(g)! -ta(ga) verb
ha medkänsla
[A del|tar (i x)]

Engelsk översättning
sympathize

Exempel

delta i någons sorg---share sby's sorrow

deltaga

DELTAGA de³l~ta²ga (de'ltaga WESTE), l. (mera hvard. samt i poesi) DELTA de³l~ta² (de'lta WESTE), v. -tager l. (mera hvard. samt i poesi) -tar, -togo, -tagit, -tagen; se för öfr. TAGA. vbalsbst. -ANDE (se d. o.), -ELSE (se d. o.), -NING ((†), Förespel MOLANDER 38 (1753), DA 1771, nr 1, s. 1, 1 Hist. LAGERBRING 3: 225 (1776), Bref THORILD 101 (1784), LANDELL Bligh IV (1795)), DELTÄKT (se d. o.); -ARE (se d, o.), -ARINNA (se d. o.), -ERSKA (se d. o.).
[af DEL o. TAGA (jfr DEL V 1 e β, 2 c γ δ); jfr d. deltage, t. teilnehmen. Ordet synes vara bildadt till p. pr., hvilket, liksom vbalsbst. DELTAGANDE o. DELTAGARE, är uppvisadt tidigare än finita former. Det tidigast anträffade spr.-profvet med finit form är fr.
1761 (se under 3 a). Jfr det förh., att Hush. BERCH (1747) vanl. (9 ggr) begagnar det omskrifvande uttr. vara l. blifva deltagande o. bl. 2 ggr (s. 276, 293) deltaga, samt att SERENIUS (1741) upptager formen del tagande o. LIND (1749) ordet DELTAGARE, under det att ingen af dessa två ordböcker upptager ngt verb deltaga. Däremot förekommer ordet hos SERENIUS 1757; under partake). Likartade förh. som i sv. förete motsv. ord i dan. o. t. För sistnämnda spr. anföres i GRIMM Wb teilnehmen först från GOETHE. I fråga om bildning o. anv. jfr äfv. eng. partake, participate, fr. participer, lat. participare] taga del (i l. af ngt).
[DELTAGA 1]
1)
vara i partiell besittning af ngt, äga en (mindre l. större) del af ngt, hafva sin del af ngt; äga; nästan bl. med afs. på egenskap, beskaffenhet l. dyl.; jfr DEL V 2 c β β' samt DELA, v.¹ ¹² a.
[DELTAGA 1.a]
a)
[jfr ä. eng. so truce partaketh more of warre then of peace, fr. le sublime participe du beau et de l'agréable, mlat. tripliciter .. aliquid potest ab alio particivare]
()
i förb. med adverbialbestämning inledd af prep. (ut)af Altså tilläts henne ej .. at äta någon ting, som på mer eller mindre sätt kunde deltaga af animalisk art. P. J. BERGIUS i VetAH 1772, s. 51. Detta besynnerliga Djur, som tyckes deltaga af Oxens och Hästens skapnad. A. SPARRMAN Därs. 1779, s. 75 (om) gnun). Den vanliga Mjölken, som tjenar til vår föda, deltager både af Växt- och Djurrikets egenskaper. HJELM Intr. i VetA 1784, s. 12. Det finnes lagar för materien, gällande för allt hvad af den deltager, och således äfven för anden, så långt nämligen den af materien är bunden. GEIJER I. 8: 340 (1839).

More information and the source for the information: SAOB