Swedish, all forms: delgiva

Swedish, all forms verb 'delgiva' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: delge
Supine: delgett
Gerund: delgivande

Indicative

Present

jagdelger; delgiver
dudelger; delgiver
han;hondelger; delgiver
videlger; delgiver
nidelger; delgiver
dedelger; delgiver

Perfect

jaghar delgivit; delgett
duhar delgivit; delgett
han;honhar delgivit; delgett
vihar delgivit; delgett
nihar delgivit; delgett
dehar delgivit; delgett

Past

jagdelgav
dudelgav
han;hondelgav
videlgav
nidelgav
dedelgav

Pluperfect

jaghade delgivit; delgett
duhade delgivit; delgett
han;honhade delgivit; delgett
vihade delgivit; delgett
nihade delgivit; delgett
dehade delgivit; delgett

Future

jagskall delge
duskall delge
han;honskall delge
viskall delge
niskall delge
deskall delge

Future perfect

jagskall ha delgivit; delgett
duskall ha delgivit; delgett
han;honskall ha delgivit; delgett
viskall ha delgivit; delgett
niskall ha delgivit; delgett
deskall ha delgivit; delgett

Conjunctive

Present

jagmå delge; delgiva
dumå delge; delgiva
han;honmå delge; delgiva
vimå delge; delgiva
nimå delge; delgiva
demå delge; delgiva

Present

jagmå ha delgivit; delgett
dumå ha delgivit; delgett
han;honmå ha delgivit; delgett
vimå ha delgivit; delgett
nimå ha delgivit; delgett
demå ha delgivit; delgett

Past

jagskulle delge
duskulle delge
han;honskulle delge
viskulle delge
niskulle delge
deskulle delge

Pluperfect

jagskulle ha delgivit; delgett
duskulle ha delgivit; delgett
han;honskulle ha delgivit; delgett
viskulle ha delgivit; delgett
niskulle ha delgivit; delgett
deskulle ha delgivit; delgett

Conditional

Present

jagskulle delge
duskulle delge
han;honskulle delge
viskulle delge
niskulle delge
deskulle delge

Perfect

jagskulle ha delgivit; delgett
duskulle ha delgivit; delgett
han;honskulle ha delgivit; delgett
viskulle ha delgivit; delgett
niskulle ha delgivit; delgett
deskulle ha delgivit; delgett

Imperative

dudelge; delgiv
viLåt oss delge; delgiva
nidelge; delgiv

Etymology

Additional Information

delgiva
meddela, underrätta
[A del|ger B x]

Engelsk översättning
inform; communicate

Exempel

delge någon misstanke om brott---inform a person of being suspected of a crime

Sammansättningar/avledningar

del|givning -en---service (of a writ)

delgiva

DELGIFVA DELGIVA de³l~ji²va, v. -gifver, -gaf, -gåfvo, -gifvit, -gifven; l. (i sht hvard.) DELGE de³l~je², pr. -ger, sup. -gett; se för öfr. GIFVA. vbalsbst. -ANDE, -GIFNING; -ARE (WIKFORSS 1804; under theilgeber), FRÄEESE (1842)).
[bildadt efter förb. gifva del (se DEL V 2 c ζ α'). Ordet förekommer tidigast o. användes ännu helst i de nominala formerna (jfr anm. nedan)]
Ssgn är jämförelsevis ung i spr.; ännu DALIN (1850) upptager endast vbalsbst. delgifvande ss. en "juridisk o. administrativ" term samt med uppgiften "mindre br." Ss. uppslagsord förekommer inf. första ggn hos LINDER o. WALBERG (1862). SAOL (1874) upptager ordet med uppgift, att det "brukas i embetsstilen", att man "bättre uttrycker .. sig ..: gifva .. del af", samt "att det jr användbarare .. i passiv ställning".

More information and the source for the information: SAOB