Swedish: delgiva

Swedish verb 'delgiva' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: delge
Supine: delgett
Gerund: delgivande

Indicative

Present

jag delger; delgiver
du  delger; delgiver
han delger; delgiver
vi  delger; delgiver
ni  delger; delgiver
de  delger; delgiver

Perfect

jag har delgett
du  har delgett
han har delgett
vi  har delgett
ni  har delgett
de  har delgett

Past

jag delgav
du  delgav
han delgav
vi  delgav
ni  delgav
de  delgav

Pluperfect

jag hade delgett
du  hade delgett
han hade delgett
vi  hade delgett
ni  hade delgett
de  hade delgett

Future

jag skall delge; delgiva
du  skall delge; delgiva
han skall delge; delgiva
vi  skall delge; delgiva
ni  skall delge; delgiva
de  skall delge; delgiva

Future perfect

jag skall ha delgett
du  skall ha delgett
han skall ha delgett
vi  skall ha delgett
ni  skall ha delgett
de  skall ha delgett

Conjunctive

Present

jag må delge; delgiva
du  må delge; delgiva
han må delge; delgiva
vi  må delge; delgiva
ni  må delge; delgiva
de  må delge; delgiva

Present

jag må ha delgett
du  må ha delgett
han må ha delgett
vi  må ha delgett
ni  må ha delgett
de  må ha delgett

Past

jag skulle delge
du  skulle delge
han skulle delge
vi  skulle delge
ni  skulle delge
de  skulle delge

PluperfectConditional

Present

jag skulle delge; delgiva
du  skulle delge; delgiva
han skulle delge; delgiva
vi  skulle delge; delgiva
ni  skulle delge; delgiva
de  skulle delge; delgiva

Perfect

jag skulle ha delgett
du  skulle ha delgett
han skulle ha delgett
vi  skulle ha delgett
ni  skulle ha delgett
de  skulle ha delgett

Imperative


du  delge; delgiv

vi  Låt oss delge; delgiva
ni  delge; delgiv

Etymology

delgiva

DELGIFVA DELGIVA de³l~ji²va, v. -gifver, -gaf, -gåfvo, -gifvit, -gifven; l. (i sht hvard.) DELGE de³l~je², pr. -ger, sup. -gett; se för öfr. GIFVA. vbalsbst. -ANDE, -GIFNING; -ARE (WIKFORSS 1804; under theilgeber), FRÄEESE (1842)).
[bildadt efter förb. gifva del (se DEL V 2 c ζ α'). Ordet förekommer tidigast o. användes ännu helst i de nominala formerna (jfr anm. nedan)]
Ssgn är jämförelsevis ung i spr.; ännu DALIN (1850) upptager endast vbalsbst. delgifvande ss. en "juridisk o. administrativ" term samt med uppgiften "mindre br." Ss. uppslagsord förekommer inf. första ggn hos LINDER o. WALBERG (1862). SAOL (1874) upptager ordet med uppgift, att det "brukas i embetsstilen", att man "bättre uttrycker .. sig ..: gifva .. del af", samt "att det jr användbarare .. i passiv ställning".

More information and the source for the information: SAOB