Swedish, all forms: bryta

Swedish, all forms verb 'bryta' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: bryta
Supine: brutit
Gerund: brytande

Indicative

Present

jagbryter
dubryter
han;honbryter
vibryter
nibryter
debryter

Perfect

jaghar brutit
duhar brutit
han;honhar brutit
vihar brutit
nihar brutit
dehar brutit

Past

jagbröt
dubröt
han;honbröt
vibröt
nibröt
debröt

Pluperfect

jaghade brutit
duhade brutit
han;honhade brutit
vihade brutit
nihade brutit
dehade brutit

Future

jagskall bryta
duskall bryta
han;honskall bryta
viskall bryta
niskall bryta
deskall bryta

Future perfect

jagskall ha brutit
duskall ha brutit
han;honskall ha brutit
viskall ha brutit
niskall ha brutit
deskall ha brutit

Conjunctive

Present

jagmå bryta
dumå bryta
han;honmå bryta
vimå bryta
nimå bryta
demå bryta

Present

jagmå ha brutit
dumå ha brutit
han;honmå ha brutit
vimå ha brutit
nimå ha brutit
demå ha brutit

Past

jagskulle bryta
duskulle bryta
han;honskulle bryta
viskulle bryta
niskulle bryta
deskulle bryta

Pluperfect

jagskulle ha brutit
duskulle ha brutit
han;honskulle ha brutit
viskulle ha brutit
niskulle ha brutit
deskulle ha brutit

Conditional

Present

jagskulle bryta
duskulle bryta
han;honskulle bryta
viskulle bryta
niskulle bryta
deskulle bryta

Perfect

jagskulle ha brutit
duskulle ha brutit
han;honskulle ha brutit
viskulle ha brutit
niskulle ha brutit
deskulle ha brutit

Imperative

dubryt
viLåt oss bryta
nibryt

Translations

Swedish verb "bryta"

Intransitive: interrupt or cease one's work or occupation temporarily

Of a wave, to collapse into a surf

To interrupt or cease one's work or occupation temporarily

Transitive: do that which is forbidden by (a rule or rules)

Transitive: of a bone, to cause to crack

Transitive: to cause (a bone) to crack

Transitive: to cause to end up in two or more pieces

Transitive: to do that which is forbidden by (something)

Transitive: to separate into (to cause to end up in) two or more pieces

9 translations found.

Etymology

Additional Information

bryta
komma i konflikt med (lagar etc), inte uppfylla, kränka
jfr brott 2
[A bryter (mot) x]

Engelsk översättning
break

Exempel

bryta mot lagen---break the law
bryta ett löfte---break a promise


Svenskt uppslagsord
bryter bröt brutit bryt! bryta verb
blanda (med avvikande färg el. smak) (om språk även "tala med accent")
jfr brytning 2
[A bryter på x; A bryter x]

Engelsk översättning
break

Exempel

bryta på norska---speak with a Norwegian accent
bryta en färg---break a colour


Svenskt uppslagsord
bryter bröt brutit bryt! bryta verb
bringa ur kontakt; stänga av; skiljas, bli oense
[A bryter x; A bryter med B]

Engelsk översättning
break

Exempel

bryta strömmen---switch off the current
bryta en tävling---abandon a race
bryta med sin fru---break with one's wife


Svenskt uppslagsord
bryter bröt brutit bryt! bryta verb
forcera ett motstånd
jfr inbrott, nedbruten
[A bryter x; A bryter sig in/ut; A bryter ner B; x bryter ner A]

Engelsk översättning
break

Exempel

bryta mark---break ground
bryta sig in---break in
bryta ner en motståndare---break down an opponent
brytas ner av svårigheter---be broken down by problems


Svenskt uppslagsord
bryter bröt brutit bryt! bryta verb
(få att) gå i bitar (om malm "utvinna"; om vågor "slås till skum"; om ljus "reflekteras")
[A bryter x; x bryter y]

Engelsk översättning
break

Exempel

ramla och bryta benet---fall and break one's leg
bryta malm---extract ore
vågorna bröt(s) mot klipporna---the waves broke against the cliffs

Stående uttryck

tala med bruten röst ("tala med svag och darrande röst")---speak with a tremulous ("weak and trembling") voice


Svenskt uppslagsord
bryter ned bröt brutit bryt! bryta verb
dela i beståndsdelar

Engelsk översättning
break down, decompose

Exempel

bryta ned födan i matsmältningsapparaten---break down food in the digestive system
nedbrytbar---decomposable


Svenskt uppslagsord
bryter samman bröt brutit bryta verb
få en (psykisk) kollaps
jfr sammanbrott
[A bryter samman]

Engelsk översättning
break down, collapse


Svenskt uppslagsord
bryter upp bröt brutit bryt! bryta verb
förbereda avfärd, ge sig av
jfr uppbrott
[A bryter upp (från x)]

Engelsk översättning
break up, leave, depart


Svenskt uppslagsord
bryter ut bröt brutit bryta verb
utlösas, urladdas, ta sin början
jfr utbrott
[x bryter ut]

Engelsk översättning
break out

Exempel

kriget bröt ut i september---the war broke out in September

bryta

BRYTA bry³ta², v. -er, bröt brø⁴t, bröto brø³tω², brutit brɯ³tit², hvard. stundom (i sht i mellersta Sv.) brytit bry³tit², bruten brɯ²ten², hvard. stundom (i sht i mellersta Sv.) bryten bry³ten². vbalsbst. -ANDE, -NING (se d. o.); -ARE (se afledn.). inf. o. pres. ind. pl. brita 9: 34, 71 (1534); brÿtta EkenäsDomb. 1: 83 (1644: brÿtta opp); dep. bryttas HT 1891, s. 274 (c. 1573).– pres. ind. sg. brytter AV MURENIUS 70 (1640). – imper. sg. brytt RÅLAMB 14: 59 (1690: brytt af). impf. ind. sg. bröt(h) (brööt) GR 1: 287 (1524) osv.; brött Kr. OPETRI 31 ( c. 1540: brött .. nidher), KKD 1: 329 (1708); hrödt VDAkt. 1656, nr 156. bruut VDAkt. 1684, nr 172. – brytte Pijn. BRENNER 31 (1727). impf. ind. pl. bruto Apg. 2: 46 (NT 1526), FRYXELL Ber. 1: 8 (1823); brutu Herv. VERELIUS 67 (1672); brut(h)e Kr. OPETRI 117 (c. 1540), Journ. SJÖGREN 18/10 1784. brutto PPGOTHUS Underv. P 6 b (1590: brutto vp). – bröto Lefv. HORN 148 (c. 1657) osv. brötto Liv. SCHRODERUS 487 (1626). bröte Curtius SYLVIUS 606 (1682), Ungd. LINNÉ 2: 29 (1732). impf. konj. brutte ÄARäfst 135 (1596); bruto HSH 31: 338 (1662), NORDBERG C 12 2: 19 (1740). – bröte SvGr. SAHLSTEDT 69 (1769) osv. sup. brutit (-itt, -idt) GR 1: 24 (1521) osv.; brutid(h) GR 6: 145 (1529), EkenäsDomb. 1: 39 (1637); brutet (-ett, -edt) Kr. OPETRI 234 (c. 1540), Värmel. FERNOW 447 (1779); pass. brutes 3Post. LPETRI 117 b (1555). bruttit GR 8: 95 (1532), RARP 6: 42 (1657); bruttid(h) Kr. BRAHE 7, 46 (c. 1585). – brotidt (-et) Noraskog JOHANSSON 2: 224 (cit. fr. 1549), VRP 1610, s. 213 (: förbrotet). – brötitt Bt)ÅboH I. 8: 138 (1636). – brytit Försök COLLNÉR 79 (1812), LEVERTIN (1888) hos Levertin SÖDERHJELM 2: 202; pass. brythes GR 4: 255 (1527). – brott GR 11: 275 (1537: forbrott). brytt KKD 6: 73 (1708: förbrytt). p. pf. brutin GR 6: 145 (1529), Språcko. ordb. 165 (1703); bruten Colerus IERICI 2: 305 (c. 1645) osv.; n. sg. brutit (-itt, -idt) Ps. 1536, s. 65, LEOPOLD 1: 183 (1802, 1814), brutid(h) BtÅboH I. 1: 78 (c. 1614), brutet (-ett, -edt) AOXENSTIERNA 1: 143 (1628) osv., bruted GR 27: 16 (1557). – brutten(-in) Ps. 1536, s. 35, VDAkt. 1675, nr 280; n. sg. bruttet(-it) BtÅboH I. 1: 119 (1630), SPEGEL Oliv. Föret. (1675). – brot(h)en (-in) GlossaJoh. 7: 23 (NT 1526), VgFmT III. 3–4: Bil. 2, s. 36 (i handl. fr. 1583); n. sg. brotit VRP 1650, s. 538, brottit GR 16: 498 (1544); pl. brottne (-a) GR 16: 752 (1544), BtÅboH I. 13: 269 (1638). – bryten Hist. STRINNHOLM 4: 551 (1852: utbrytna); n. sg. brytit SVARTG1 11 (1561). Jfr för öfr. LUNDBERG ASt Verbalkl. 56 ff., 91 ff.
[fsv. bryta, motsv. d. bryde, isl. brjóta, mht. briezen, bryta ut, feng. bréotan; möjligen af en ljudhärmande rot betecknande det ljud som uppstår vid ngts sönderbristande l. sönderbrytande (jfr BRAKA, BRISTA, BRÄCKA m. fl.). – Med afs. på bet.-utvecklingen jfr mnt. o. holl. breken, t. brechen, eng. break (se BRÄCKA, v.¹) samt särsk. i fråga om de bildl. o. öfverförda anv. äfv. fr. rompre o. lat. rumpere]
– jfr AF-, BORT-, EMOT-, FRAM-, FRÅN-, FÖR-, (I)GENOM-, IN-, LÖS-, NED-, OM-, ROT-, RYGG-, SAMMAN-, SÖNDER-, UNDER-, UPP-, UT-, ÅTER-BRYTA m. fl. samt HÅRD-, LED-, LÄTT-, O-, SADEL-, SEL-, SVÅR-, VÄRK-BRUTEN m. fl. Öfversikt öfver betydelserna. A i eg. o. därmed närmast sammanhängande bet.

More information and the source for the information: SAOB


bryta

Slå upp ordet i Ordbok över Finlands svenska folkmål

i förb. med ihop, om is: brytas sönder o. packa ihop
  • (då såg man) hɷr an a brɷti ihoɷp, skriɷwa ihoɷp (Replot)
i förb. med sönder, om is: brytas sönder
  • där i:sin a brɷti sondär tär ska di (:vikarsälarna) ha vistⱸn (Björköby)
i förb. med upp, om is: brytas sönder
  • när i:sn sakar ihɷ:p (:bildar packis) o bry:tär opp ijⱸnn (Tenala)
i pt. ptc., om packis
  • he va brotit tä:r (Replot)
impers., med obj
  • hⱸ bröit sondär i:sin (Replot)
med obj
  • ⱸ bⱸroɷr jɷ po hɷ storman lⱸggär i:sin moɷt la:ndⱸ o hɷr ⱸ bry:tär an (Replot)
om havsis: p.g.a. kraftig sjöhävning o./el. stark ström brytas sönder (o. packa sig); impers., ds
  • vi ströik me i:sin ti Hälsingkallan å tå vi kåmm ti:d bröit e så innärli:gen (Replot)

Se mer