Swedish, all forms: brista

Swedish, all forms verb 'brista' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: brista
Supine: brustit
Gerund: bristande

Indicative

Present

jagbrister
dubrister
han;honbrister
vibrister
nibrister
debrister

Perfect

jaghar brustit
duhar brustit
han;honhar brustit
vihar brustit
nihar brustit
dehar brustit

Past

jagbrast
dubrast
han;honbrast
vibrast
nibrast
debrast

Pluperfect

jaghade brustit
duhade brustit
han;honhade brustit
vihade brustit
nihade brustit
dehade brustit

Future

jagskall brista
duskall brista
han;honskall brista
viskall brista
niskall brista
deskall brista

Future perfect

jagskall ha brustit
duskall ha brustit
han;honskall ha brustit
viskall ha brustit
niskall ha brustit
deskall ha brustit

Conjunctive

Present

jagmå brista
dumå brista
han;honmå brista
vimå brista
nimå brista
demå brista

Present

jagmå ha brustit
dumå ha brustit
han;honmå ha brustit
vimå ha brustit
nimå ha brustit
demå ha brustit

Past

jagskulle brista
duskulle brista
han;honskulle brista
viskulle brista
niskulle brista
deskulle brista

Pluperfect

jagskulle ha brustit
duskulle ha brustit
han;honskulle ha brustit
viskulle ha brustit
niskulle ha brustit
deskulle ha brustit

Conditional

Present

jagskulle brista
duskulle brista
han;honskulle brista
viskulle brista
niskulle brista
deskulle brista

Perfect

jagskulle ha brustit
duskulle ha brustit
han;honskulle ha brustit
viskulle ha brustit
niskulle ha brustit
deskulle ha brustit

Imperative

dubrist
viLåt oss brista
nibrist

Translations

Swedish verb "brista"

To break from internal pressure

1 translations found.

Etymology

Additional Information

brista
utgöra brist, fattas; sakna
[x brister; A brister i x]

Engelsk översättning
fall short, be lacking

Exempel

bristande kunskaper---insufficient knowledge
brista i uppmärksamhet---lack of attention


Svenskt uppslagsord
brister brast brustit brista verb
gå sönder, spricka
[x brister]

Engelsk översättning
break, burst, split, snap

Exempel

isen kan brista---the ice might break
ett brustet hjärta---a broken heart
brustna förhoppningar---shattered hopes

Stående uttryck

det får bära eller brista ("det får gå hur det vill")---it's do or die, it's neck or nothing ("let things turn out as they may")
brista i skratt ("börja skratta")---burst out laughing

Sammansättningar/avledningar

bristning -en---break, rupture

brista

BRISTA bris³ta², v. -er bris⁴ter (imper. sg. brist bris⁴t), brast bras⁴t, brusto brus³tω², brustit brus³tit², brusten brus³ten². vbalsbst. -ANDE (i bet. I), -NING (i bet. I); jfr BRIST sbst.¹ ( brijsta GR 25: 476 (1555), Sleid. SCHRODERUS 56 (1610). bresta Visb. 1: 111 (c. 1620). – pr. ind. sg. bristar RebNat. SWEDENBORG 1: 284 (1718). – ipf. bristade HernösDP 1694, s. 181, HFinlÖ 1: 163 (1710: uthbristade). briste Liv. SCHRODERUS 331 (1626), KyrkohÅ 1910, s. 159. – ipf. pl. broste WIDEKINDI KrigsH 205 (1671). – sup. brist SVART Gensv. I 1 b (1558))
[fsv. brista, bræsta, motsv. d. briste, ä. d. breste, isl. bresta, fsax. o. fht. bresten (t. bersten), feng. bersan (eng. burst); besläktadt med BRASA, BRASKA]

More information and the source for the information: SAOB


brista

Slå upp ordet i Ordbok över Finlands svenska folkmål

gå itu, gå av, bräckas, brytas
  • ⱸ brast ⱸ stoɷt fḷaŋk iu:r i:sstadⱸn (:iskanten) (Björköby)
  • u:tanför Skallholman so brast bⱺkse:rṇ (:bogserlinan) (Borgå)
  • han brast noɷ, trå:din (Kvevlax)
i förb. med av: gå av, slitas el. brytas itu
  • förb´anna brast int ⱸ å: å:tär (Tenala)
i förb. med sönder: gå sönder, slitas el. brytas sönder
  • hⱸ brⱸstär sondär (Bergö)
– i förb. med i: uppstå spricka el. reva
  • ⱸ brⱸst (:brast) i: na litⱸ i skaftⱸ (Korsnäs)
i förb. med ihop, om människor o. djur (t.ex. hundar) som etablerar slagsmål: ryka ihop, rusa på varandra, börja slåss
  • å hondan brast iho:p (Pörtom)
saknas, fattas. ; i förb. med av i sma bet
  • hⱸ bristär å: fö mⱸ tɷbak nɷ (Vörå)

Se mer