Swedish: bifalla

Swedish verb 'bifalla' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: bifalla
Supine: bifallit
Gerund: bifallande

Indicative

Present

jag bifaller
du  bifaller
han bifaller
vi  bifaller
ni  bifaller
de  bifaller

Perfect

jag har bifallit
du  har bifallit
han har bifallit
vi  har bifallit
ni  har bifallit
de  har bifallit

Past

jag biföll
du  biföll
han biföll
vi  biföll
ni  biföll
de  biföll

Pluperfect

jag hade bifallit
du  hade bifallit
han hade bifallit
vi  hade bifallit
ni  hade bifallit
de  hade bifallit

Future

jag skall bifalla
du  skall bifalla
han skall bifalla
vi  skall bifalla
ni  skall bifalla
de  skall bifalla

Future perfect

jag skall ha bifallit
du  skall ha bifallit
han skall ha bifallit
vi  skall ha bifallit
ni  skall ha bifallit
de  skall ha bifallit

Conjunctive

Present

jag må bifalla
du  må bifalla
han må bifalla
vi  må bifalla
ni  må bifalla
de  må bifalla

Present

jag må ha bifallit
du  må ha bifallit
han må ha bifallit
vi  må ha bifallit
ni  må ha bifallit
de  må ha bifallit

Past

jag skulle bifalla
du  skulle bifalla
han skulle bifalla
vi  skulle bifalla
ni  skulle bifalla
de  skulle bifalla

PluperfectConditional

Present

jag skulle bifalla
du  skulle bifalla
han skulle bifalla
vi  skulle bifalla
ni  skulle bifalla
de  skulle bifalla

Perfect

jag skulle ha bifallit
du  skulle ha bifallit
han skulle ha bifallit
vi  skulle ha bifallit
ni  skulle ha bifallit
de  skulle ha bifallit

Imperative


du  bifall

vi  Låt oss bifalla
ni  bifall

Etymology

bifalla

BIFALLA bi³~fal²a (bi'falla WESTE), v. -er, -föll, -föllo, -fallit, -fallen; se för öfr. FALLA. vbalsbst. -ANDE, -NING (†, EKBLAD Lib. mem. 377 (1764)); -ARE (†, Växiö domk. akt. 1654, nr 148, Orient. KRÆMER 54 (1866)); jfr BIFALL
[y. fsv. bifalla, af mnt. bivallen; jfr d. bifalde, holl. bijvallen, t. beifallen; se BI-, prefix¹ 1 a o. d]
– jfr FALLA BI. . Ss. hjälpverb användes i bet. 1 både hafva o. vara; i de öfriga bet. har blott hafva anträffats.

More information and the source for the information: SAOB