Swedish: bestrida

Swedish verb 'bestrida' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: bestrida
Supine: bestridit; bestridat
Gerund: bestridande

Indicative

Present

jag bestrider
du  bestrider
han bestrider
vi  bestrider
ni  bestrider
de  bestrider

Perfect

jag har bestridit; bestridat
du  har bestridit; bestridat
han har bestridit; bestridat
vi  har bestridit; bestridat
ni  har bestridit; bestridat
de  har bestridit; bestridat

Past

jag stridade; bestred
du  stridade; bestred
han stridade; bestred
vi  stridade; bestred
ni  stridade; bestred
de  stridade; bestred

Pluperfect

jag hade bestridit; bestridat
du  hade bestridit; bestridat
han hade bestridit; bestridat
vi  hade bestridit; bestridat
ni  hade bestridit; bestridat
de  hade bestridit; bestridat

Future

jag skall bestrida
du  skall bestrida
han skall bestrida
vi  skall bestrida
ni  skall bestrida
de  skall bestrida

Future perfect

jag skall ha bestridit; bestridat
du  skall ha bestridit; bestridat
han skall ha bestridit; bestridat
vi  skall ha bestridit; bestridat
ni  skall ha bestridit; bestridat
de  skall ha bestridit; bestridat

Conjunctive

Present

jag må bestrida
du  må bestrida
han må bestrida
vi  må bestrida
ni  må bestrida
de  må bestrida

Present

jag må ha bestridit; bestridat
du  må ha bestridit; bestridat
han må ha bestridit; bestridat
vi  må ha bestridit; bestridat
ni  må ha bestridit; bestridat
de  må ha bestridit; bestridat

Past

jag skulle bestrida
du  skulle bestrida
han skulle bestrida
vi  skulle bestrida
ni  skulle bestrida
de  skulle bestrida

PluperfectConditional

Present

jag skulle bestrida
du  skulle bestrida
han skulle bestrida
vi  skulle bestrida
ni  skulle bestrida
de  skulle bestrida

Perfect

jag skulle ha bestridit; bestridat
du  skulle ha bestridit; bestridat
han skulle ha bestridit; bestridat
vi  skulle ha bestridit; bestridat
ni  skulle ha bestridit; bestridat
de  skulle ha bestridit; bestridat

Imperative


du  bestrid

vi  Låt oss bestrida
ni  bestrid

Etymology

Translations

Swedish verb "bestrida"

Finance: to assume or pay for (8)

1 translations found.

bestrida

BESTRIDA bestri⁴da, i Sveal. äfv. ⁰³² (bestri'da WESTE; bestr`ida ALMQVIST), v.¹ -er, -stred, -stredo, -stridt, -stridd; äfv. -stridde, -stridit, sällan -striden (NYBERG 3: 215 (1842)); se för öfr. STRIDA. vbalsbst. -ANDE, -ELSE ((†), Ench. (1652)), -NING ((†), Lex. Linc. 1640; under oppugnatio), LIND 1749; under bestreitung)); -ARE (föga br., SERENIUS 1734; under impugner), Hist. STRINNHOLM 3: 780 (1848) m. fl.)
[fsv. bestridha, liksom ä. d. bestride af mnt. bestriden i bet. strida mot, motsv. holl. bestrijden, t. bestreiten; se BE- o. STRIDA]

More information and the source for the information: SAOB


bestrida

Slå upp ordet i Ordbok över Finlands svenska folkmål

förneka (ngt)
  • härrn såm bistrie:d spyö:kin (:förnekade spökens existens) (Sjundeå)
med pleonastisk negation i objektssatsen
  • tårparn bisträid än-n inga pengar ha hitta (Nagu)