Swedish, all forms: bestrida

Swedish, all forms verb 'bestrida' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: bestrida
Supine: bestridit; bestridat
Gerund: bestridande

Indicative

Present

jagbestrider
dubestrider
han;honbestrider
vibestrider
nibestrider
debestrider

Perfect

jaghar bestridit; bestridat
duhar bestridit; bestridat
han;honhar bestridit; bestridat
vihar bestridit; bestridat
nihar bestridit; bestridat
dehar bestridit; bestridat

Past

jagstridade; bestred
dustridade; bestred
han;honstridade; bestred
vistridade; bestred
nistridade; bestred
destridade; bestred

Pluperfect

jaghade bestridit; bestridat
duhade bestridit; bestridat
han;honhade bestridit; bestridat
vihade bestridit; bestridat
nihade bestridit; bestridat
dehade bestridit; bestridat

Future

jagskall bestrida
duskall bestrida
han;honskall bestrida
viskall bestrida
niskall bestrida
deskall bestrida

Future perfect

jagskall ha bestridit; bestridat
duskall ha bestridit; bestridat
han;honskall ha bestridit; bestridat
viskall ha bestridit; bestridat
niskall ha bestridit; bestridat
deskall ha bestridit; bestridat

Conjunctive

Present

jagmå bestrida
dumå bestrida
han;honmå bestrida
vimå bestrida
nimå bestrida
demå bestrida

Present

jagmå ha bestridit; bestridat
dumå ha bestridit; bestridat
han;honmå ha bestridit; bestridat
vimå ha bestridit; bestridat
nimå ha bestridit; bestridat
demå ha bestridit; bestridat

Past

jagskulle bestrida
duskulle bestrida
han;honskulle bestrida
viskulle bestrida
niskulle bestrida
deskulle bestrida

Pluperfect

jagskulle ha bestridit; bestridat
duskulle ha bestridit; bestridat
han;honskulle ha bestridit; bestridat
viskulle ha bestridit; bestridat
niskulle ha bestridit; bestridat
deskulle ha bestridit; bestridat

Conditional

Present

jagskulle bestrida
duskulle bestrida
han;honskulle bestrida
viskulle bestrida
niskulle bestrida
deskulle bestrida

Perfect

jagskulle ha bestridit; bestridat
duskulle ha bestridit; bestridat
han;honskulle ha bestridit; bestridat
viskulle ha bestridit; bestridat
niskulle ha bestridit; bestridat
deskulle ha bestridit; bestridat

Imperative

dubestrid
viLåt oss bestrida
nibestrid

Translations

Swedish verb "bestrida"

Finance: to assume or pay for (8)

1 translations found.

Etymology

Additional Information

bestrida
förneka; opponera sig emot
[A bestrider x/ att + S]

Engelsk översättning
deny; contest, oppose

Exempel

försvaret bestred alla åtalspunkter---the defence contested the charges on all counts


Svenskt uppslagsord
bestrider bestred bestridit bestrid! bestrida verb
betala
[A bestrider x]

Engelsk översättning
defray, pay

Exempel

kostnaderna bestrids till 75 procent av staten---seventy-five percent of the costs will be met by the state


Svenskt uppslagsord
bestrider bestred bestridit bestrid! bestrida verb
sköta, ombesörja

Engelsk översättning
hold, fill

Exempel

undervisningen bestrids av ordinarie lärare---the classes will be held by members of the permanent teaching staff

bestrida

BESTRIDA bestri⁴da, i Sveal. äfv. ⁰³² (bestri'da WESTE; bestr`ida ALMQVIST), v.¹ -er, -stred, -stredo, -stridt, -stridd; äfv. -stridde, -stridit, sällan -striden (NYBERG 3: 215 (1842)); se för öfr. STRIDA. vbalsbst. -ANDE, -ELSE ((†), Ench. (1652)), -NING ((†), Lex. Linc. 1640; under oppugnatio), LIND 1749; under bestreitung)); -ARE (föga br., SERENIUS 1734; under impugner), Hist. STRINNHOLM 3: 780 (1848) m. fl.)
[fsv. bestridha, liksom ä. d. bestride af mnt. bestriden i bet. strida mot, motsv. holl. bestrijden, t. bestreiten; se BE- o. STRIDA]

More information and the source for the information: SAOB


bestrida

Slå upp ordet i Ordbok över Finlands svenska folkmål

förneka (ngt)
  • härrn såm bistrie:d spyö:kin (:förnekade spökens existens) (Sjundeå)
med pleonastisk negation i objektssatsen
  • tårparn bisträid än-n inga pengar ha hitta (Nagu)