Swedish, all forms: bestiga

Swedish, all forms verb 'bestiga' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: bestiga
Supine: bestigit
Gerund: bestigande

Indicative

Present

jagbestiger
dubestiger
han;honbestiger
vibestiger
nibestiger
debestiger

Perfect

jaghar bestigit
duhar bestigit
han;honhar bestigit
vihar bestigit
nihar bestigit
dehar bestigit

Past

jagbesteg
dubesteg
han;honbesteg
vibesteg
nibesteg
debesteg

Pluperfect

jaghade bestigit
duhade bestigit
han;honhade bestigit
vihade bestigit
nihade bestigit
dehade bestigit

Future

jagskall bestiga
duskall bestiga
han;honskall bestiga
viskall bestiga
niskall bestiga
deskall bestiga

Future perfect

jagskall ha bestigit
duskall ha bestigit
han;honskall ha bestigit
viskall ha bestigit
niskall ha bestigit
deskall ha bestigit

Conjunctive

Present

jagmå bestiga
dumå bestiga
han;honmå bestiga
vimå bestiga
nimå bestiga
demå bestiga

Present

jagmå ha bestigit
dumå ha bestigit
han;honmå ha bestigit
vimå ha bestigit
nimå ha bestigit
demå ha bestigit

Past

jagskulle bestiga
duskulle bestiga
han;honskulle bestiga
viskulle bestiga
niskulle bestiga
deskulle bestiga

Pluperfect

jagskulle ha bestigit
duskulle ha bestigit
han;honskulle ha bestigit
viskulle ha bestigit
niskulle ha bestigit
deskulle ha bestigit

Conditional

Present

jagskulle bestiga
duskulle bestiga
han;honskulle bestiga
viskulle bestiga
niskulle bestiga
deskulle bestiga

Perfect

jagskulle ha bestigit
duskulle ha bestigit
han;honskulle ha bestigit
viskulle ha bestigit
niskulle ha bestigit
deskulle ha bestigit

Imperative

dubestig
viLåt oss bestiga
nibestig

Translations

Swedish verb "bestiga"

Climb

1 translations found.

Etymology

Additional Information

bestiga
klättra upp på
[A bestiger x]

Engelsk översättning
climb; mount; ascend

Exempel

vi besteg det högsta fjället---we climbed the highest peak

Sammansättningar/avledningar

bergsbestigning---mountain climbing


Svenskt uppslagsord
bestiger besteg bestigit bestig! bestiga verb
(om djur) betäcka

Engelsk översättning
cover

Sammansättningar/avledningar

bestigning---mounting

bestiga

BESTIGA besti⁴ga, i Sveal. äfv. ⁰³² (besti'ga WESTE; best`iga ALMQVIST), v. -er, -steg, -stego, -stigit, -stigen; se för öfr. STIGA. vbalsbst. -ANDE, -ELSE (†, LIND 1749; under besteigung)), -NING; -ARE.
[y. fsv. bestigha, liksom d. bestige sannol. efter mnt. bestigen, uppvisadt bl. i bet. stiga upp på ett hus o. d. för att reparera det, o. t. besteigen; jfr holl. bestijgen; se BE- II 1 b o. STIGA]

More information and the source for the information: SAOB