Swedish: bestå

Swedish verb 'bestå' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: bestå
Supine: bestått
Gerund: bestående

Indicative

Present

jag består
du  består
han består
vi  består
ni  består
de  består

Perfect

jag har bestått
du  har bestått
han har bestått
vi  har bestått
ni  har bestått
de  har bestått

Past

jag bestod
du  bestod
han bestod
vi  bestod
ni  bestod
de  bestod

Pluperfect

jag hade bestått
du  hade bestått
han hade bestått
vi  hade bestått
ni  hade bestått
de  hade bestått

Future

jag skall bestå
du  skall bestå
han skall bestå
vi  skall bestå
ni  skall bestå
de  skall bestå

Future perfect

jag skall ha bestått
du  skall ha bestått
han skall ha bestått
vi  skall ha bestått
ni  skall ha bestått
de  skall ha bestått

Conjunctive

Present

jag må bestå
du  må bestå
han må bestå
vi  må bestå
ni  må bestå
de  må bestå

Present

jag må ha bestått
du  må ha bestått
han må ha bestått
vi  må ha bestått
ni  må ha bestått
de  må ha bestått

Past

jag skulle bestå
du  skulle bestå
han skulle bestå
vi  skulle bestå
ni  skulle bestå
de  skulle bestå

PluperfectConditional

Present

jag skulle bestå
du  skulle bestå
han skulle bestå
vi  skulle bestå
ni  skulle bestå
de  skulle bestå

Perfect

jag skulle ha bestått
du  skulle ha bestått
han skulle ha bestått
vi  skulle ha bestått
ni  skulle ha bestått
de  skulle ha bestått

Imperative


du  bestå

vi  Låt oss bestå
ni  bestå

Etymology

bestå

BESTÅ bestå⁴ (bestå' WESTE), v. -står, -stod, -stodo, -stått, -stådd; l. BESTÅNDA beston⁴da, i Sveal. äfv. ⁰³² v. -stånden; se för öfr. STÅ(NDA). vbalsbst. -STÅENDE, -STÅNDELSE (se d. o.); jfr BESTÅND Anm. Med undantag för p. pr. i adjektivisk anv. i bet. I 5 a γ samt för den äfv. i annan anv., företrädesvis i bet. I 5, förekommande, nu arkaistiskt färgade förb. blifva (varda) beståndande användas former af bestånda numera hufvudsakligen bl. ngn gg i poesi l. högre stil (exempel på inf. finnas under I 5 a, b, c samt II 1 anm.). Pr. konj., som föga brukas, lyder emellertid hellre bestånde (exempel under I 5

More information and the source for the information: SAOB


bestå

Slå upp ordet i Ordbok över Finlands svenska folkmål

med prep. i: ha sin grund el. orsak i (ngt), bero på (ngt)
  • va bⱸsta:r hⱸ i:? (Solf)
utgöras av el. vara sammansatt av (ngt)
  • (sälnätsutrustningen) sku bⱸstå: ɷå:v tjuvi nie:t (Närpes)
  • allt bisto: bara i pängar (Pyttis)
hålla sig med (ngt)
  • e va o:nö:dåt ti bista: se pisisfårstå (Nagu)
tillhandahålla (ngt), ställa till förfogande
  • hanʼ ⱸina bⱸstɷ: bå:t o hanʼ anʼdra se:gäḷ (Kumlinge)
bjuda (ngn) på (mat, dryck el.d.); bjuda, spendera
  • ha bistɷ: mⱸ po kaffi (Esse)
  • i da: ska dy bistå: to dy ha: namsda:n (Esse)
  • du fⱺ:r bⱸsta: dom inʼ pɷnʼs (Houtskär)
  • hanʼ bⱸstɷ: duktit so at di vɷḍḍ fɷlʼlʼä alʼlʼihɷ:p (Kumlinge)

Se mer