Swedish, all forms: bestå

Swedish, all forms verb 'bestå' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: bestå
Supine: bestått
Gerund: bestående

Indicative

Present

jagbestår
dubestår
han;honbestår
vibestår
nibestår
debestår

Perfect

jaghar bestått
duhar bestått
han;honhar bestått
vihar bestått
nihar bestått
dehar bestått

Past

jagbestod
dubestod
han;honbestod
vibestod
nibestod
debestod

Pluperfect

jaghade bestått
duhade bestått
han;honhade bestått
vihade bestått
nihade bestått
dehade bestått

Future

jagskall bestå
duskall bestå
han;honskall bestå
viskall bestå
niskall bestå
deskall bestå

Future perfect

jagskall ha bestått
duskall ha bestått
han;honskall ha bestått
viskall ha bestått
niskall ha bestått
deskall ha bestått

Conjunctive

Present

jagmå bestå
dumå bestå
han;honmå bestå
vimå bestå
nimå bestå
demå bestå

Present

jagmå ha bestått
dumå ha bestått
han;honmå ha bestått
vimå ha bestått
nimå ha bestått
demå ha bestått

Past

jagskulle bestå
duskulle bestå
han;honskulle bestå
viskulle bestå
niskulle bestå
deskulle bestå

Pluperfect

jagskulle ha bestått
duskulle ha bestått
han;honskulle ha bestått
viskulle ha bestått
niskulle ha bestått
deskulle ha bestått

Conditional

Present

jagskulle bestå
duskulle bestå
han;honskulle bestå
viskulle bestå
niskulle bestå
deskulle bestå

Perfect

jagskulle ha bestått
duskulle ha bestått
han;honskulle ha bestått
viskulle ha bestått
niskulle ha bestått
deskulle ha bestått

Imperative

dubestå
viLåt oss bestå
nibestå

Etymology

Additional Information

bestå
stå fast, vara oförändrad
[x består]

Engelsk översättning
endure, last

Exempel

det soliga vädret består under helgen---it will remain sunny over the weekend


Svenskt uppslagsord
består av bestod bestått bestå verb
utgöras (av); innehålla
[x består av av y; x består av i att + S]

Engelsk översättning
consist of, be composed (made up) of; contain

Exempel

delegationen består av elva man---the delegation consists of eleven people
stipendiet består i att resekostnaderna betalas---the scholarship is awarded to cover travel expenses
skulpturen består till två tredjedelar av plast---two-thirds of the sculpture is plastic

bestå

BESTÅ bestå⁴ (bestå' WESTE), v. -står, -stod, -stodo, -stått, -stådd; l. BESTÅNDA beston⁴da, i Sveal. äfv. ⁰³² v. -stånden; se för öfr. STÅ(NDA). vbalsbst. -STÅENDE, -STÅNDELSE (se d. o.); jfr BESTÅND Anm. Med undantag för p. pr. i adjektivisk anv. i bet. I 5 a γ samt för den äfv. i annan anv., företrädesvis i bet. I 5, förekommande, nu arkaistiskt färgade förb. blifva (varda) beståndande användas former af bestånda numera hufvudsakligen bl. ngn gg i poesi l. högre stil (exempel på inf. finnas under I 5 a, b, c samt II 1 anm.). Pr. konj., som föga brukas, lyder emellertid hellre bestånde (exempel under I 5

More information and the source for the information: SAOB


bestå

Slå upp ordet i Ordbok över Finlands svenska folkmål

med prep. i: ha sin grund el. orsak i (ngt), bero på (ngt)
  • va bⱸsta:r hⱸ i:? (Solf)
utgöras av el. vara sammansatt av (ngt)
  • (sälnätsutrustningen) sku bⱸstå: ɷå:v tjuvi nie:t (Närpes)
  • allt bisto: bara i pängar (Pyttis)
hålla sig med (ngt)
  • e va o:nö:dåt ti bista: se pisisfårstå (Nagu)
tillhandahålla (ngt), ställa till förfogande
  • hanʼ ⱸina bⱸstɷ: bå:t o hanʼ anʼdra se:gäḷ (Kumlinge)
bjuda (ngn) på (mat, dryck el.d.); bjuda, spendera
  • ha bistɷ: mⱸ po kaffi (Esse)
  • i da: ska dy bistå: to dy ha: namsda:n (Esse)
  • du fⱺ:r bⱸsta: dom inʼ pɷnʼs (Houtskär)
  • hanʼ bⱸstɷ: duktit so at di vɷḍḍ fɷlʼlʼä alʼlʼihɷ:p (Kumlinge)

Se mer