Swedish: besätta

Swedish verb 'besätta' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: besätta
Supine: besatt
Gerund: besättande

Indicative

Present

jag besätter
du  besätter
han besätter
vi  besätter
ni  besätter
de  besätter

Perfect

jag har besatt
du  har besatt
han har besatt
vi  har besatt
ni  har besatt
de  har besatt

Past

jag besatte
du  besatte
han besatte
vi  besatte
ni  besatte
de  besatte

Pluperfect

jag hade besatt
du  hade besatt
han hade besatt
vi  hade besatt
ni  hade besatt
de  hade besatt

Future

jag skall besätta
du  skall besätta
han skall besätta
vi  skall besätta
ni  skall besätta
de  skall besätta

Future perfect

jag skall ha besatt
du  skall ha besatt
han skall ha besatt
vi  skall ha besatt
ni  skall ha besatt
de  skall ha besatt

Conjunctive

Present

jag må besätta
du  må besätta
han må besätta
vi  må besätta
ni  må besätta
de  må besätta

Present

jag må ha besatt
du  må ha besatt
han må ha besatt
vi  må ha besatt
ni  må ha besatt
de  må ha besatt

Past

jag skulle besätta
du  skulle besätta
han skulle besätta
vi  skulle besätta
ni  skulle besätta
de  skulle besätta

PluperfectConditional

Present

jag skulle besätta
du  skulle besätta
han skulle besätta
vi  skulle besätta
ni  skulle besätta
de  skulle besätta

Perfect

jag skulle ha besatt
du  skulle ha besatt
han skulle ha besatt
vi  skulle ha besatt
ni  skulle ha besatt
de  skulle ha besatt

Imperative


du  besätt

vi  Låt oss besätta
ni  besätt

Etymology

besätta

BESÄTTA besät⁴a, i Sveal. äfv. ⁰³² (besä'tta WESTE; bes'ätta ALMQVIST), v. -er, -satte, -satt, -satt; i se för öfr. SÄTTA samt BESATT. vbalsbst. -ANDE, -ELSE (se d. o.), -NING (se d. o.).
[fsv. besätia, liksom d. besætte efter mnt. besetten, motsv. mnl. besetten, holl. bezetten, t. besetzen, eng. beset; se BE- o. SÄTTA. jfr BESÄTT sbst.]
Öfversikt öfver betydelserna.

More information and the source for the information: SAOB