Swedish: bekomma

Swedish verb 'bekomma' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: bekomma
Supine: bekommit
Gerund: bekommande

Indicative

Present

jag bekommer
du  bekommer
han bekommer
vi  bekommer
ni  bekommer
de  bekommer

Perfect

jag har bekommit
du  har bekommit
han har bekommit
vi  har bekommit
ni  har bekommit
de  har bekommit

Past

jag bekom
du  bekom
han bekom
vi  bekom
ni  bekom
de  bekom

Pluperfect

jag hade bekommit
du  hade bekommit
han hade bekommit
vi  hade bekommit
ni  hade bekommit
de  hade bekommit

Future

jag skall bekomma
du  skall bekomma
han skall bekomma
vi  skall bekomma
ni  skall bekomma
de  skall bekomma

Future perfect

jag skall ha bekommit
du  skall ha bekommit
han skall ha bekommit
vi  skall ha bekommit
ni  skall ha bekommit
de  skall ha bekommit

Conjunctive

Present

jag må bekomma
du  må bekomma
han må bekomma
vi  må bekomma
ni  må bekomma
de  må bekomma

Present

jag må ha bekommit
du  må ha bekommit
han må ha bekommit
vi  må ha bekommit
ni  må ha bekommit
de  må ha bekommit

Past

jag skulle bekomma
du  skulle bekomma
han skulle bekomma
vi  skulle bekomma
ni  skulle bekomma
de  skulle bekomma

PluperfectConditional

Present

jag skulle bekomma
du  skulle bekomma
han skulle bekomma
vi  skulle bekomma
ni  skulle bekomma
de  skulle bekomma

Perfect

jag skulle ha bekommit
du  skulle ha bekommit
han skulle ha bekommit
vi  skulle ha bekommit
ni  skulle ha bekommit
de  skulle ha bekommit

Imperative


du  bekom

vi  Låt oss bekomma
ni  bekom

Etymology

bekomma

BEKOMMA bekom⁴a, i Sveal. äfv. ⁰³² (bekomma WESTE; bek`åmma ALMQVIST), v. -er, -kom, -kommo, -kommit, -kommen; se för öfr. KOMMA v., vbalsbst. -ANDE, -ELSE (†, Liv. SCHRODERUS 468 (1626), LIND (1749, under erhaltung) m. fl.).
[fsv. bekoma (bekomma), liksom d. bekomme af mnt. bekomen, motsv. holl. bekomen, t. bekommen, eng. become; jfr got. biqwiman, komma öfver, samt BEKVÄM; se BE- o. KOMMA, v.]
Öfversikt af betydelserna.

More information and the source for the information: SAOB


bekomma

Slå upp ordet i Ordbok över Finlands svenska folkmål

komma sig, tillfriskna
  • va ska int ha bikoma sⱸ ⱸnnu (Esse)
komma över (ngt)
  • vann han ha bikomi dom (:pengarna) (Nagu)
skaffa sig
  • int ve:t ja va:r hɷn ha bikomi si ⱸn tokon där lø:kk (Tenala)