Swedish: begynna

Swedish verb 'begynna' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: begynna
Supine: begynnat; begynt
Gerund: begynnande

Indicative

Present

jag begynnar
du  begynnar
han begynnar
vi  begynnar
ni  begynnar
de  begynnar

Perfect

jag har begynnat; begynt
du  har begynnat; begynt
han har begynnat; begynt
vi  har begynnat; begynt
ni  har begynnat; begynt
de  har begynnat; begynt

Past

jag begynte; begynnade
du  begynte; begynnade
han begynte; begynnade
vi  begynte; begynnade
ni  begynte; begynnade
de  begynte; begynnade

Pluperfect

jag hade begynnat; begynt
du  hade begynnat; begynt
han hade begynnat; begynt
vi  hade begynnat; begynt
ni  hade begynnat; begynt
de  hade begynnat; begynt

Future

jag skall begynna
du  skall begynna
han skall begynna
vi  skall begynna
ni  skall begynna
de  skall begynna

Future perfect

jag skall ha begynnat; begynt
du  skall ha begynnat; begynt
han skall ha begynnat; begynt
vi  skall ha begynnat; begynt
ni  skall ha begynnat; begynt
de  skall ha begynnat; begynt

Conjunctive

Present

jag må begynna
du  må begynna
han må begynna
vi  må begynna
ni  må begynna
de  må begynna

Present

jag må ha begynnat; begynt
du  må ha begynnat; begynt
han må ha begynnat; begynt
vi  må ha begynnat; begynt
ni  må ha begynnat; begynt
de  må ha begynnat; begynt

Past

jag skulle begynna
du  skulle begynna
han skulle begynna
vi  skulle begynna
ni  skulle begynna
de  skulle begynna

PluperfectConditional

Present

jag skulle begynna
du  skulle begynna
han skulle begynna
vi  skulle begynna
ni  skulle begynna
de  skulle begynna

Perfect

jag skulle ha begynnat; begynt
du  skulle ha begynnat; begynt
han skulle ha begynnat; begynt
vi  skulle ha begynnat; begynt
ni  skulle ha begynnat; begynt
de  skulle ha begynnat; begynt

Imperative


du  begynna

vi  Låt oss begynna
ni  begynna

Etymology

Translations

Swedish verb "begynna"

To start, to initiate or take the first step into something.

1 translations found.

begynna

BEGYNNA bejyn⁴a, i Sveal. äfv. ⁰³² (begy'nna WESTE; bej`ynna ALMQVIST), v. -er (pass. -es l. -s), -gynte, -gynt, -gynt (ipf. -te G. I:s reg. 1: 27 (1521), 1 Mos. 9: 20 (Bib. 1541) osv.; p. pf. -t (-ter, -te, -ta) Fosz 195 1621; i ssg), RP 6: 644 (1636) osv. – (numera föga br.) ipf. -de Själfbiogr. WALLQUIST 18 (1789), FAHLCRANTZ 4: 24 1865; s. 208: begynte), ODHNER G. III 1: 223 (1885) m. fl.; p. pf. -d (-de, -da) G. I:s reg. 13: 29 (1540), GIRS E. XIV 63 (c. 1630), 2 RARP 3: 339 (1723), Hist. HALLENBERG 2: 416 (1790), GEIJER I. 8: 340 (1839), Wellander LEVERTIN 11 (1896) m. fl. – (numera bl. ngn gg i bygdemålsfärgadt tal, i sht i södra Sv.) -ar, -ade osv. G. I:s reg. 2: 156 (1525), 3 Pred. RUDBECKIUS C 3 b (1622), ), 1716 a (3 f Schibb. SWEDBERGBLANCHE Polit. kock. 37 (1850) m. fl.). – vbalsbst. -AN (†, J. BANÉR i Oxenst. brefv. 6: 319 (1636)), -ANDE (mindre br., N. Av. Acc.-punct. 6 Sept. 1658, § 6, ASKELÖF Objudne g. nr 51, s. 2 (1829), Siare ATTERBOM 5: 511 (1849) m. fl.), -ELSE (se d. o.), -ING (†, Virt. STIERNHIELM 2 (1650), RISINGH Kiöph. 8 (1669), LUCI DOR Hel. I i 2 a (1673) m. fl.), BEGYNSEL (†, LUCI DOR Hel. S s 1 b (c. 1670)); -ARE (se d. o.), -ARINNA (föga br., DALIN (1850, under begynnare); jfr NY-BEGYNNARINNA)), -ERSKA (föga br., LIND (1749, under anfängerin); jfr NY-BEGYNNERSKA). (by- G. I:s reg. 1: 164 (1523), 4: 267 (1527), RA 2: 276 (1569). – bö- R. LUDVIGSSON Norman 5 m. fl. ställen (c. 1550). – -ginna (-ginnar, -ginte, -gint) RA 1: 4 (1522), G. I:s reg. 4: 96, 143 (1527), RA 1: 484 (1546) m. fl. – -gyna (-gyne, -gyner) 2 Saml. 9: 157 1569; rimmande med ynne), Herc. STIERNHIELM 498 ("508") (1668), Tel. EHRENADLER 697 (1723). – begönte (ipf.) G. I:s reg. 5: 77 (1528))
[fsv. begynna, bygynna, bögynna, beginna m. fl. former (se
SÖDERWALL), liksom d. begynde af mnt. beginnen (ipf. began, begunde); jfr fsax. o. fht. biginnan, ags. beginnan, eng. begin, holl. o. t. beginnen; jfr äfv. ä. sv. GYNNA i samma bet. samt de likbetydande got. duginnan, ags. áginnan, onginnan, fht. inginnan. BUGGE i Beitr. z. gesch. d. deutsch. spr. 12: 405 följ. (1887) anser de germ. ordens g motsvara indoeur. k samt urspr. hafva utvecklats i midljud (jfr Urgerm. lautl. NOREEN 132 (1894)) o. sammanställer fslav. načĭą, počĭną, jag börjar, samt konĭ, början. BRUGMANN Grundr. 2: 1007 (1892) härleder däremot g från ett indoeur. palatalt gh o. finner en motsvarighet i sanskr. hinóti, hinvati, sätter i rörelse. I fråga om ä. förklaringar af ordet se MURRAY. De sv. (o. danska) formerna med y i andra stafvelsen utgå sannol. från det mnt. ipf. begunde; jfr TAMM. Med afs. på de växlande formerna af prefixet se BE-] Öfversikt af betydelserna.

More information and the source for the information: SAOB


begynna

Slå upp ordet i Ordbok över Finlands svenska folkmål

pr. (1860); . börja
  • bo:n bynnt hö:ta me tjäppen (Ingå)
  • om man skɷ bynn ⱸta nɷ (Karis)
  • ɷn bynn po: ti go: (Karis)
  • nu bjyndär he hy:a åpp (:klarna upp) (Tenala)