Swedish, all forms: begynna

Swedish, all forms verb 'begynna' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: begynna
Supine: begynnat; begynt
Gerund: begynnande

Indicative

Present

jagbegynnar
dubegynnar
han;honbegynnar
vibegynnar
nibegynnar
debegynnar

Perfect

jaghar begynnat; begynt
duhar begynnat; begynt
han;honhar begynnat; begynt
vihar begynnat; begynt
nihar begynnat; begynt
dehar begynnat; begynt

Past

jagbegynte; begynnade
dubegynte; begynnade
han;honbegynte; begynnade
vibegynte; begynnade
nibegynte; begynnade
debegynte; begynnade

Pluperfect

jaghade begynnat; begynt
duhade begynnat; begynt
han;honhade begynnat; begynt
vihade begynnat; begynt
nihade begynnat; begynt
dehade begynnat; begynt

Future

jagskall begynna
duskall begynna
han;honskall begynna
viskall begynna
niskall begynna
deskall begynna

Future perfect

jagskall ha begynnat; begynt
duskall ha begynnat; begynt
han;honskall ha begynnat; begynt
viskall ha begynnat; begynt
niskall ha begynnat; begynt
deskall ha begynnat; begynt

Conjunctive

Present

jagmå begynna
dumå begynna
han;honmå begynna
vimå begynna
nimå begynna
demå begynna

Present

jagmå ha begynnat; begynt
dumå ha begynnat; begynt
han;honmå ha begynnat; begynt
vimå ha begynnat; begynt
nimå ha begynnat; begynt
demå ha begynnat; begynt

Past

jagskulle begynna
duskulle begynna
han;honskulle begynna
viskulle begynna
niskulle begynna
deskulle begynna

Pluperfect

jagskulle ha begynnat; begynt
duskulle ha begynnat; begynt
han;honskulle ha begynnat; begynt
viskulle ha begynnat; begynt
niskulle ha begynnat; begynt
deskulle ha begynnat; begynt

Conditional

Present

jagskulle begynna
duskulle begynna
han;honskulle begynna
viskulle begynna
niskulle begynna
deskulle begynna

Perfect

jagskulle ha begynnat; begynt
duskulle ha begynnat; begynt
han;honskulle ha begynnat; begynt
viskulle ha begynnat; begynt
niskulle ha begynnat; begynt
deskulle ha begynnat; begynt

Imperative

dubegynna
viLåt oss begynna
nibegynna

Translations

Swedish verb "begynna"

To start, to initiate or take the first step into something.

1 translations found.

Etymology

Additional Information

begynna

BEGYNNA bejyn⁴a, i Sveal. äfv. ⁰³² (begy'nna WESTE; bej`ynna ALMQVIST), v. -er (pass. -es l. -s), -gynte, -gynt, -gynt (ipf. -te G. I:s reg. 1: 27 (1521), 1 Mos. 9: 20 (Bib. 1541) osv.; p. pf. -t (-ter, -te, -ta) Fosz 195 1621; i ssg), RP 6: 644 (1636) osv. – (numera föga br.) ipf. -de Själfbiogr. WALLQUIST 18 (1789), FAHLCRANTZ 4: 24 1865; s. 208: begynte), ODHNER G. III 1: 223 (1885) m. fl.; p. pf. -d (-de, -da) G. I:s reg. 13: 29 (1540), GIRS E. XIV 63 (c. 1630), 2 RARP 3: 339 (1723), Hist. HALLENBERG 2: 416 (1790), GEIJER I. 8: 340 (1839), Wellander LEVERTIN 11 (1896) m. fl. – (numera bl. ngn gg i bygdemålsfärgadt tal, i sht i södra Sv.) -ar, -ade osv. G. I:s reg. 2: 156 (1525), 3 Pred. RUDBECKIUS C 3 b (1622), ), 1716 a (3 f Schibb. SWEDBERGBLANCHE Polit. kock. 37 (1850) m. fl.). – vbalsbst. -AN (†, J. BANÉR i Oxenst. brefv. 6: 319 (1636)), -ANDE (mindre br., N. Av. Acc.-punct. 6 Sept. 1658, § 6, ASKELÖF Objudne g. nr 51, s. 2 (1829), Siare ATTERBOM 5: 511 (1849) m. fl.), -ELSE (se d. o.), -ING (†, Virt. STIERNHIELM 2 (1650), RISINGH Kiöph. 8 (1669), LUCI DOR Hel. I i 2 a (1673) m. fl.), BEGYNSEL (†, LUCI DOR Hel. S s 1 b (c. 1670)); -ARE (se d. o.), -ARINNA (föga br., DALIN (1850, under begynnare); jfr NY-BEGYNNARINNA)), -ERSKA (föga br., LIND (1749, under anfängerin); jfr NY-BEGYNNERSKA). (by- G. I:s reg. 1: 164 (1523), 4: 267 (1527), RA 2: 276 (1569). – bö- R. LUDVIGSSON Norman 5 m. fl. ställen (c. 1550). – -ginna (-ginnar, -ginte, -gint) RA 1: 4 (1522), G. I:s reg. 4: 96, 143 (1527), RA 1: 484 (1546) m. fl. – -gyna (-gyne, -gyner) 2 Saml. 9: 157 1569; rimmande med ynne), Herc. STIERNHIELM 498 ("508") (1668), Tel. EHRENADLER 697 (1723). – begönte (ipf.) G. I:s reg. 5: 77 (1528))
[fsv. begynna, bygynna, bögynna, beginna m. fl. former (se
SÖDERWALL), liksom d. begynde af mnt. beginnen (ipf. began, begunde); jfr fsax. o. fht. biginnan, ags. beginnan, eng. begin, holl. o. t. beginnen; jfr äfv. ä. sv. GYNNA i samma bet. samt de likbetydande got. duginnan, ags. áginnan, onginnan, fht. inginnan. BUGGE i Beitr. z. gesch. d. deutsch. spr. 12: 405 följ. (1887) anser de germ. ordens g motsvara indoeur. k samt urspr. hafva utvecklats i midljud (jfr Urgerm. lautl. NOREEN 132 (1894)) o. sammanställer fslav. načĭą, počĭną, jag börjar, samt konĭ, början. BRUGMANN Grundr. 2: 1007 (1892) härleder däremot g från ett indoeur. palatalt gh o. finner en motsvarighet i sanskr. hinóti, hinvati, sätter i rörelse. I fråga om ä. förklaringar af ordet se MURRAY. De sv. (o. danska) formerna med y i andra stafvelsen utgå sannol. från det mnt. ipf. begunde; jfr TAMM. Med afs. på de växlande formerna af prefixet se BE-] Öfversikt af betydelserna.

More information and the source for the information: SAOB


begynna

Slå upp ordet i Ordbok över Finlands svenska folkmål

pr. (1860); . börja
  • bo:n bynnt hö:ta me tjäppen (Ingå)
  • om man skɷ bynn ⱸta nɷ (Karis)
  • ɷn bynn po: ti go: (Karis)
  • nu bjyndär he hy:a åpp (:klarna upp) (Tenala)