Swedish, all forms: befinna

Swedish, all forms verb 'befinna' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: befinna
Supine: befunnit
Gerund: befinnande

Indicative

Present

jagbefinner
dubefinner
han;honbefinner
vibefinner
nibefinner
debefinner

Perfect

jaghar befunnit
duhar befunnit
han;honhar befunnit
vihar befunnit
nihar befunnit
dehar befunnit

Past

jagbefann
dubefann
han;honbefann
vibefann
nibefann
debefann

Pluperfect

jaghade befunnit
duhade befunnit
han;honhade befunnit
vihade befunnit
nihade befunnit
dehade befunnit

Future

jagskall befinna
duskall befinna
han;honskall befinna
viskall befinna
niskall befinna
deskall befinna

Future perfect

jagskall ha befunnit
duskall ha befunnit
han;honskall ha befunnit
viskall ha befunnit
niskall ha befunnit
deskall ha befunnit

Conjunctive

Present

jagmå befinna
dumå befinna
han;honmå befinna
vimå befinna
nimå befinna
demå befinna

Present

jagmå ha befunnit
dumå ha befunnit
han;honmå ha befunnit
vimå ha befunnit
nimå ha befunnit
demå ha befunnit

Past

jagskulle befinna
duskulle befinna
han;honskulle befinna
viskulle befinna
niskulle befinna
deskulle befinna

Pluperfect

jagskulle ha befunnit
duskulle ha befunnit
han;honskulle ha befunnit
viskulle ha befunnit
niskulle ha befunnit
deskulle ha befunnit

Conditional

Present

jagskulle befinna
duskulle befinna
han;honskulle befinna
viskulle befinna
niskulle befinna
deskulle befinna

Perfect

jagskulle ha befunnit
duskulle ha befunnit
han;honskulle ha befunnit
viskulle ha befunnit
niskulle ha befunnit
deskulle ha befunnit

Imperative

dubefinn
viLåt oss befinna
nibefinn

Etymology

Additional Information

befinna
vistas, uppehålla sig, vara; känna sig
[A befinner sig + PLATS]

Engelsk översättning
be, find oneself; feel

Exempel

hon befinner sig i USA---she is at present in the States

befinna

BEFINNA befin⁴a, i Sveal. äfv. ⁰³² (befi'nna WESTE; bef'inna ALMQVIST), v. -er, -fann, -funno, -funnit, -funnen; se för öfr. FINNA. vbalsbst. -ANDE (se d. o.), -ELSE (†, MURÆUS 1: 165 1648; i bet. 5)).
[fsv. befinna, liksom d. befinde af mnt. bevinden; jfr holl. bevinden, t. befinden]
– jfr BEFINNELIG, BEFINTLIG(HET). Öfversikt af betydelserna.

More information and the source for the information: SAOB