Swedish, all forms: böra

Swedish, all forms verb 'böra' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: böra
Supine: bort
Gerund: börande

Indicative

Present

jagbör
dubör
han;honbör
vibör
nibör
debör

Perfect

jaghar bort
duhar bort
han;honhar bort
vihar bort
nihar bort
dehar bort

Past

jagborde
duborde
han;honborde
viborde
niborde
deborde

Pluperfect

jaghade bort
duhade bort
han;honhade bort
vihade bort
nihade bort
dehade bort

Future

jagskall böra
duskall böra
han;honskall böra
viskall böra
niskall böra
deskall böra

Future perfect

jagskall ha bort
duskall ha bort
han;honskall ha bort
viskall ha bort
niskall ha bort
deskall ha bort

Conjunctive

Present

jagmå böra
dumå böra
han;honmå böra
vimå böra
nimå böra
demå böra

Present

jagmå ha bort
dumå ha bort
han;honmå ha bort
vimå ha bort
nimå ha bort
demå ha bort

Past

jagskulle böra
duskulle böra
han;honskulle böra
viskulle böra
niskulle böra
deskulle böra

Pluperfect

jagskulle ha bort
duskulle ha bort
han;honskulle ha bort
viskulle ha bort
niskulle ha bort
deskulle ha bort

Conditional

Present

jagskulle böra
duskulle böra
han;honskulle böra
viskulle böra
niskulle böra
deskulle böra

Perfect

jagskulle ha bort
duskulle ha bort
han;honskulle ha bort
viskulle ha bort
niskulle ha bort
deskulle ha bort

Imperative

dubör
viLåt oss böra
nibör

Verbs conjugated like böra

böra, töra, töras,

Etymology

Additional Information

böra
(anger vad som är lämpligt för någon)
[A bör + INF]

Engelsk översättning
ought to, should

Exempel

du bör helst vara hemma före elva---you should preferably be back home by eleven at the latest
tilläggas bör att han var tysk till nationaliteten---it should also be noted that his nationality was German


Svenskt uppslagsord
bör borde bort böra verb
kunna förväntas
[A/x bör + INF]

Engelsk översättning
should

Exempel

han bör vara här när som helst---he should be here any second

böra

BÖRA bö³ra² l. bœ³ra², v. borde bω³rde², bort bω⁴rt. Anm. I Norrbotten o. Finl. användes hvard. äfv. de efter ipf. bildade formerna inf. borda o. sup. bordat (jfr FinlSv. BERGROTH 91 (1917)). vbalsbst. -ANDE (i bet. 5 c, Tidsex. WIKNER 230 (1888), PETRINI PsykolAnal. 203 (1918)). ( pres. ind. sg. bör GR 1: 106 (1523) osv.; böör GR 2: 113 (1525), 8: 227 (1533). börr AAANGERMANNUS FörsprKyrkost. C 1 b (1537). bor GR 1: 269 (1524). – ipf. bord(h)e OPETRI PEliæ c 4 a (1527) osv.; boorde Apg. 26: 24 (NT 1526). bwrdæ GR 1: 35 (1522). bårde GR 18: 216 (1547). börde Lögn. BULLERNÆSIUS 359 (1619), VERNANDER Theatr. 311 (1695). bord (i vers) AWOLLIMHAUS (c. 1669) i 2Saml. 1: 123, ÖB 79 (c. 1712). – sup. bort (bortth osv.) GR 16: 182 (1544) osv. boort(t) GR 7: 78 (1530), 18: 252 (1547). bordatt UrkFinlÖ I. 1: 101 (1597). substantiveradt i inf. (i bet. 5 c): best. börat CLAËSON 2: 390 (1859), PETRINI PsykolAnal. 203 (1918); best. gen. börats 2NF 15: 1132 (1911), Norström LILJEDAHL 2: 72 (1918))
[fsv. böra (
pres. ind. sg. byr, bör, ipf. burdhe, bordhe, bördhe, sup. burt, bort), motsv. ä, d. bǫre, d. burde (pres. bør), isl. byrja, tillkomma, fsax, giburian, hända, mnt. boren o. geboren, tillkomma m. m., t, gebühren, tillkomma, anstå m. m., feng. gebyrjan, hända, passa; nära besläktadt med BÖRJA o. aflägsnare med BÄRA. Ordet har i fsv. både till form o. bet. rönt inflytande från mnt. boren; i nysv. tid har bet.-utvecklingen påverkats af t, gebühren (o. sollen), äfvenson af fr. devoir o. lat. debere (samt decet o. oportet)] jfr TILL-, VEDERBÖRA.

More information and the source for the information: SAOB


böra

Slå upp ordet i Ordbok över Finlands svenska folkmål

för att beteckna skyldighet, tillbörlighet, lämplighet (att göra ngt)
  • i ställe såm han sku ha bo:di vari de: (:död) (Borgå)
  • sän an int levd riktit såm an sku ha bo:da (Borgå)
  • hⱸ bɷ:da nɷ: järas (Esse)
  • hⱸ skɷ bɷ:di rⱸin (:regna) mⱸn to-ntt i kombä(r) na: (Esse)
  • tu bɷ:rḍⱺ sätt na förö te:r (Houtskär)
  • tåkådär baddare båord stängas in på kårisjåon (:korrektionsinrättning) (Ingå)
  • to di sⱸir namni skɷ an boɷd (bɷda) fɷ skoda va ⱸ ⱸr (Jeppo)
  • vi skɷ ha bɷ:da bind ⱸ i go:r (Karleby)
  • vi skɷ ha bⱺɷda ga: førⱸn ⱸ børa rⱸgn (Korsholm)
  • hanʼ bö:r jö:ra gä (:göra det) (Kumlinge)

Se mer