Swedish: bära

Swedish verb 'bära' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: bära
Supine: burit
Gerund: bärande

Indicative

Present

jag bär
du  bär
han bär
vi  bär
ni  bär
de  bär

Perfect

jag har burit
du  har burit
han har burit
vi  har burit
ni  har burit
de  har burit

Past

jag bar
du  bar
han bar
vi  bar
ni  bar
de  bar

Pluperfect

jag hade burit
du  hade burit
han hade burit
vi  hade burit
ni  hade burit
de  hade burit

Future

jag skall bära
du  skall bära
han skall bära
vi  skall bära
ni  skall bära
de  skall bära

Future perfect

jag skall ha burit
du  skall ha burit
han skall ha burit
vi  skall ha burit
ni  skall ha burit
de  skall ha burit

Conjunctive

Present

jag må bära
du  må bära
han må bära
vi  må bära
ni  må bära
de  må bära

Present

jag må ha burit
du  må ha burit
han må ha burit
vi  må ha burit
ni  må ha burit
de  må ha burit

Past

jag skulle bära
du  skulle bära
han skulle bära
vi  skulle bära
ni  skulle bära
de  skulle bära

PluperfectConditional

Present

jag skulle bära
du  skulle bära
han skulle bära
vi  skulle bära
ni  skulle bära
de  skulle bära

Perfect

jag skulle ha burit
du  skulle ha burit
han skulle ha burit
vi  skulle ha burit
ni  skulle ha burit
de  skulle ha burit

Imperative


du  bära

vi  Låt oss bära
ni  bära

Etymology

bära

BÅRA , v., se BORRA v..

More information and the source for the information: SAOB


bära

Slå upp ordet i Ordbok över Finlands svenska folkmål

abs
  • bjie:r ti hⱸbbrⱸ (:bära säd från rian till sädesboden) (Närpes)
  • bjie:r ɷo:v lɷ:bottnin (:bära bort säden från loggolvet) (Närpes)
bära (barn) till dopet
  • tom trɷ:dd at vi va ɷ:kristliga nä:r vi la:dd ⱸin ɷ:jift kvinna ti bär ti dɷ:pi (Strömfors)
bära (ngt, i handen el. famnen, på ryggen el.d.) o. förflytta (det)
  • ha dɷ buri lø:vtjärva ti lⱸdɷ? (Malax)
  • bo to a slo:r o bjär høiji (Nedervetil)
  • ja kann int bä:ra po vänstra akslän (Vårdö)
i ordspr., t.ex
  • an ska it fḷy:g hö:gär än vingan bjä:r ()
  • an ska it fḷy:g hö:gär än vingan bjä:r (Lappfjärd)
särsk.: bära (ngn) till graven, kyrkan, kyrkogården
  • så ba:r di li:tjⱸ ti tjörtjɷn (Lappfjärd)

Se mer