Swedish, all forms: avlida

Swedish, all forms verb 'avlida' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: avlida
Supine: avlidit
Gerund: avlidande

Indicative

Present

jagavlider
duavlider
han;honavlider
viavlider
niavlider
deavlider

Perfect

jaghar avlidit
duhar avlidit
han;honhar avlidit
vihar avlidit
nihar avlidit
dehar avlidit

Past

jagavled
duavled
han;honavled
viavled
niavled
deavled

Pluperfect

jaghade avlidit
duhade avlidit
han;honhade avlidit
vihade avlidit
nihade avlidit
dehade avlidit

Future

jagskall avlida
duskall avlida
han;honskall avlida
viskall avlida
niskall avlida
deskall avlida

Future perfect

jagskall ha avlidit
duskall ha avlidit
han;honskall ha avlidit
viskall ha avlidit
niskall ha avlidit
deskall ha avlidit

Conjunctive

Present

jagmå avlida
dumå avlida
han;honmå avlida
vimå avlida
nimå avlida
demå avlida

Present

jagmå ha avlidit
dumå ha avlidit
han;honmå ha avlidit
vimå ha avlidit
nimå ha avlidit
demå ha avlidit

Past

jagskulle avlida
duskulle avlida
han;honskulle avlida
viskulle avlida
niskulle avlida
deskulle avlida

Pluperfect

jagskulle ha avlidit
duskulle ha avlidit
han;honskulle ha avlidit
viskulle ha avlidit
niskulle ha avlidit
deskulle ha avlidit

Conditional

Present

jagskulle avlida
duskulle avlida
han;honskulle avlida
viskulle avlida
niskulle avlida
deskulle avlida

Perfect

jagskulle ha avlidit
duskulle ha avlidit
han;honskulle ha avlidit
viskulle ha avlidit
niskulle ha avlidit
deskulle ha avlidit

Imperative

duavlid
viLåt oss avlida
niavlid

Translations

Swedish verb "avlida"

Die

To die

To stop living

  • English: die.

6 translations found.

Etymology

fsv. aflīþa = ä. da. aflide, egentl.: gå bort, gå hädan; se lida 1.

Additional Information

avlida

[A avlider]

Engelsk översättning
die, pass away (on)

Exempel

han avled vid 93 års ålder---he died at the age of ninety-three
den avlidne författaren---the recently deceased author

avlida

AFLIDA AVLIDA a³v~li²da (a'flida WESTE), v. -er, -led, -ledo, -lidit, -liden. (sup. -lidit CELSIUS G. I:s hist. 575 (1753, 1792) osv. p. pf. -liden (-lidne osv.) G. I:s reg. 8: 228 (1533); NORDBERG 1: 645 (1740) osv. – sup. -ledit 2 RARP I. 2: 230 (1720). p. pf. -led(h)en (-ledne osv.) Pred. 4:2 (Bib. 1541); Kyrkol. 25: 24 (1686); KELLGREN 2: 116 (1787); Ber. FRYXELL 3: 60 (1828); Shaksp. HAGBERG 2: 234 (1847) osv.) vbalsbst. -ANDE, -ELSE ((†), LIND (1749, under ableibung)).
[fsv. afliþa; jfr ä. d. aflide]
Ordet, som eg. betyder "gå bort", begagnades redan i fsv., ss. ett mildare uttr. för DÖ, om bortgång ur lifvet. Numera är nämnda eg. bet., liksom öfver hufvud ordets sammanhang med LIDA i bet. gå, utplånad. Ngn gg blir däremot ordet i fölkmedvetandet förbundet med LIDA, plågas; spår häraf torde förekomma i till l h hörande språkprof.

More information and the source for the information: SAOB