Swedish, all forms: avdagataga

Swedish, all forms verb 'avdagataga' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: avdagata
Supine: avdagatagit
Gerund: avdagatagande

Indicative

Present

jagavdagatar; avdagatager
duavdagatar; avdagatager
han;honavdagatar; avdagatager
viavdagatar; avdagatager
niavdagatar; avdagatager
deavdagatar; avdagatager

Perfect

jaghar avdagatagit; avdagatatt
duhar avdagatagit; avdagatatt
han;honhar avdagatagit; avdagatatt
vihar avdagatagit; avdagatatt
nihar avdagatagit; avdagatatt
dehar avdagatagit; avdagatatt

Past

jagavdagatog
duavdagatog
han;honavdagatog
viavdagatog
niavdagatog
deavdagatog

Pluperfect

jaghade avdagatagit; avdagatatt
duhade avdagatagit; avdagatatt
han;honhade avdagatagit; avdagatatt
vihade avdagatagit; avdagatatt
nihade avdagatagit; avdagatatt
dehade avdagatagit; avdagatatt

Future

jagskall avdagata
duskall avdagata
han;honskall avdagata
viskall avdagata
niskall avdagata
deskall avdagata

Future perfect

jagskall ha avdagatagit; avdagatatt
duskall ha avdagatagit; avdagatatt
han;honskall ha avdagatagit; avdagatatt
viskall ha avdagatagit; avdagatatt
niskall ha avdagatagit; avdagatatt
deskall ha avdagatagit; avdagatatt

Conjunctive

Present

jagmå avdagata; avdagataga
dumå avdagata; avdagataga
han;honmå avdagata; avdagataga
vimå avdagata; avdagataga
nimå avdagata; avdagataga
demå avdagata; avdagataga

Present

jagmå ha avdagatagit; avdagatatt
dumå ha avdagatagit; avdagatatt
han;honmå ha avdagatagit; avdagatatt
vimå ha avdagatagit; avdagatatt
nimå ha avdagatagit; avdagatatt
demå ha avdagatagit; avdagatatt

Past

jagskulle avdagata
duskulle avdagata
han;honskulle avdagata
viskulle avdagata
niskulle avdagata
deskulle avdagata

Pluperfect

jagskulle ha avdagatagit; avdagatatt
duskulle ha avdagatagit; avdagatatt
han;honskulle ha avdagatagit; avdagatatt
viskulle ha avdagatagit; avdagatatt
niskulle ha avdagatagit; avdagatatt
deskulle ha avdagatagit; avdagatatt

Conditional

Present

jagskulle avdagata
duskulle avdagata
han;honskulle avdagata
viskulle avdagata
niskulle avdagata
deskulle avdagata

Perfect

jagskulle ha avdagatagit; avdagatatt
duskulle ha avdagatagit; avdagatatt
han;honskulle ha avdagatagit; avdagatatt
viskulle ha avdagatagit; avdagatatt
niskulle ha avdagatagit; avdagatatt
deskulle ha avdagatagit; avdagatatt

Imperative

duavdagata; avdagatag
viLåt oss avdagata; avdagataga
niavdagata; avdagatag

Etymology

Additional Information

avdagataga

AFDAGATAGA AVDAGATAGA avda³ga~ta²ga, äfv. ³⁰⁰~, sällan a³vdaga~ (avda'gata'ga ALMQVIST (1842)), v. -er, -tog, -togo, -tagit, -tagen (se för öfr. TAGA). vbalsbst. -ANDE, -NING. (verbet skrifves till en början i tre ord, så ännu hos Hist. DALIN 1: 380 (1747), sedermera ngn gg i två; i ett ord redan: afdagatagit L. PETRI Kr. 67 (1559))
[fsv. af daghum taka, taka af daghum l. af dagha]

More information and the source for the information: SAOB