Swedish: ansluta

Swedish verb 'ansluta' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: ansluta
Supine: anslutat; anslutit
Gerund: anslutande

Indicative

Present

jag anslutar
du  anslutar
han anslutar
vi  anslutar
ni  anslutar
de  anslutar

Perfect

jag har anslutat; anslutit
du  har anslutat; anslutit
han har anslutat; anslutit
vi  har anslutat; anslutit
ni  har anslutat; anslutit
de  har anslutat; anslutit

Past

jag anslutade; anslöt
du  anslutade; anslöt
han anslutade; anslöt
vi  anslutade; anslöt
ni  anslutade; anslöt
de  anslutade; anslöt

Pluperfect

jag hade anslutat; anslutit
du  hade anslutat; anslutit
han hade anslutat; anslutit
vi  hade anslutat; anslutit
ni  hade anslutat; anslutit
de  hade anslutat; anslutit

Future

jag skall ansluta
du  skall ansluta
han skall ansluta
vi  skall ansluta
ni  skall ansluta
de  skall ansluta

Future perfect

jag skall ha anslutat; anslutit
du  skall ha anslutat; anslutit
han skall ha anslutat; anslutit
vi  skall ha anslutat; anslutit
ni  skall ha anslutat; anslutit
de  skall ha anslutat; anslutit

Conjunctive

Present

jag må ansluta
du  må ansluta
han må ansluta
vi  må ansluta
ni  må ansluta
de  må ansluta

Present

jag må ha anslutat; anslutit
du  må ha anslutat; anslutit
han må ha anslutat; anslutit
vi  må ha anslutat; anslutit
ni  må ha anslutat; anslutit
de  må ha anslutat; anslutit

Past

jag skulle ansluta
du  skulle ansluta
han skulle ansluta
vi  skulle ansluta
ni  skulle ansluta
de  skulle ansluta

PluperfectConditional

Present

jag skulle ansluta
du  skulle ansluta
han skulle ansluta
vi  skulle ansluta
ni  skulle ansluta
de  skulle ansluta

Perfect

jag skulle ha anslutat; anslutit
du  skulle ha anslutat; anslutit
han skulle ha anslutat; anslutit
vi  skulle ha anslutat; anslutit
ni  skulle ha anslutat; anslutit
de  skulle ha anslutat; anslutit

Imperative


du  ansluta

vi  Låt oss ansluta
ni  ansluta

Etymology

ansluta

ANSLUTA an³slɯ²ta, v. -er, -slöt, -slöto, -slutit, -sluten ((†) pr. -ar BIBERG 1: 302 (c. 1820), Psyk. REIN 1: 85 (1876)). vbalsbst. -ANDE, -ELSE (knappast br., Hist. STRINNHOLM 4: 226 (1852)), -NING (se d. o.).
[efter t. anschliessen; jfr holl. aansluiten;se AN, adv. II 1, o. SLUTA – - jfr SLUTA AN.
Ordet har först under 1800-talet upptagits efter t. o. synes i början hafva haft en tämligen sparsam anv. äfv. inom den af t. mönster närmast påverkade litteraturen. jfr: Ansluta .. Ordet har på sednare tiden upptagits ifrån tyskan, och brukas isynnerhet i vetenskapliga litterära och politiska skrifter. DALIN 1850. Från århundradets midt har det emellertid i sht ss. refl. (se 2 g) allt mera vunnit burskap äfv. utanför den egentliga facklitteraturen.

More information and the source for the information: SAOB