Swedish, all forms: ansluta

Swedish, all forms verb 'ansluta' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: ansluta
Supine: anslutat; anslutit
Gerund: anslutande

Indicative

Present

jaganslutar
duanslutar
han;honanslutar
vianslutar
nianslutar
deanslutar

Perfect

jaghar anslutat; anslutit
duhar anslutat; anslutit
han;honhar anslutat; anslutit
vihar anslutat; anslutit
nihar anslutat; anslutit
dehar anslutat; anslutit

Past

jaganslöt
duanslöt
han;honanslöt
vianslöt
nianslöt
deanslöt

Pluperfect

jaghade anslutat; anslutit
duhade anslutat; anslutit
han;honhade anslutat; anslutit
vihade anslutat; anslutit
nihade anslutat; anslutit
dehade anslutat; anslutit

Future

jagskall ansluta
duskall ansluta
han;honskall ansluta
viskall ansluta
niskall ansluta
deskall ansluta

Future perfect

jagskall ha anslutat; anslutit
duskall ha anslutat; anslutit
han;honskall ha anslutat; anslutit
viskall ha anslutat; anslutit
niskall ha anslutat; anslutit
deskall ha anslutat; anslutit

Conjunctive

Present

jagmå ansluta
dumå ansluta
han;honmå ansluta
vimå ansluta
nimå ansluta
demå ansluta

Present

jagmå ha anslutat; anslutit
dumå ha anslutat; anslutit
han;honmå ha anslutat; anslutit
vimå ha anslutat; anslutit
nimå ha anslutat; anslutit
demå ha anslutat; anslutit

Past

jagskulle ansluta
duskulle ansluta
han;honskulle ansluta
viskulle ansluta
niskulle ansluta
deskulle ansluta

Pluperfect

jagskulle ha anslutat; anslutit
duskulle ha anslutat; anslutit
han;honskulle ha anslutat; anslutit
viskulle ha anslutat; anslutit
niskulle ha anslutat; anslutit
deskulle ha anslutat; anslutit

Conditional

Present

jagskulle ansluta
duskulle ansluta
han;honskulle ansluta
viskulle ansluta
niskulle ansluta
deskulle ansluta

Perfect

jagskulle ha anslutat; anslutit
duskulle ha anslutat; anslutit
han;honskulle ha anslutat; anslutit
viskulle ha anslutat; anslutit
niskulle ha anslutat; anslutit
deskulle ha anslutat; anslutit

Imperative

duansluta
viLåt oss ansluta
niansluta

Etymology

Additional Information

ansluta
förbinda, koppla samman
[A ansluter x (till y); A ansluter sig till B/x]

Engelsk översättning
connect

Exempel

ansluten till fackförening---affiliated to a trade union
han anslöt sig till motståndsrörelsen---he joined the resistance

ansluta

ANSLUTA an³slɯ²ta, v. -er, -slöt, -slöto, -slutit, -sluten ((†) pr. -ar BIBERG 1: 302 (c. 1820), Psyk. REIN 1: 85 (1876)). vbalsbst. -ANDE, -ELSE (knappast br., Hist. STRINNHOLM 4: 226 (1852)), -NING (se d. o.).
[efter t. anschliessen; jfr holl. aansluiten;se AN, adv. II 1, o. SLUTA – - jfr SLUTA AN.
Ordet har först under 1800-talet upptagits efter t. o. synes i början hafva haft en tämligen sparsam anv. äfv. inom den af t. mönster närmast påverkade litteraturen. jfr: Ansluta .. Ordet har på sednare tiden upptagits ifrån tyskan, och brukas isynnerhet i vetenskapliga litterära och politiska skrifter. DALIN 1850. Från århundradets midt har det emellertid i sht ss. refl. (se 2 g) allt mera vunnit burskap äfv. utanför den egentliga facklitteraturen.

More information and the source for the information: SAOB