Swedish, all forms: ankomma

Swedish, all forms verb 'ankomma' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: ankomma
Supine: ankommit
Gerund: ankommande

Indicative

Present

jagankommer
duankommer
han;honankommer
viankommer
niankommer
deankommer

Perfect

jaghar ankommit
duhar ankommit
han;honhar ankommit
vihar ankommit
nihar ankommit
dehar ankommit

Past

jagankom
duankom
han;honankom
viankom
niankom
deankom

Pluperfect

jaghade ankommit
duhade ankommit
han;honhade ankommit
vihade ankommit
nihade ankommit
dehade ankommit

Future

jagskall ankomma
duskall ankomma
han;honskall ankomma
viskall ankomma
niskall ankomma
deskall ankomma

Future perfect

jagskall ha ankommit
duskall ha ankommit
han;honskall ha ankommit
viskall ha ankommit
niskall ha ankommit
deskall ha ankommit

Conjunctive

Present

jagmå ankomma
dumå ankomma
han;honmå ankomma
vimå ankomma
nimå ankomma
demå ankomma

Present

jagmå ha ankommit
dumå ha ankommit
han;honmå ha ankommit
vimå ha ankommit
nimå ha ankommit
demå ha ankommit

Past

jagskulle ankomma
duskulle ankomma
han;honskulle ankomma
viskulle ankomma
niskulle ankomma
deskulle ankomma

Pluperfect

jagskulle ha ankommit
duskulle ha ankommit
han;honskulle ha ankommit
viskulle ha ankommit
niskulle ha ankommit
deskulle ha ankommit

Conditional

Present

jagskulle ankomma
duskulle ankomma
han;honskulle ankomma
viskulle ankomma
niskulle ankomma
deskulle ankomma

Perfect

jagskulle ha ankommit
duskulle ha ankommit
han;honskulle ha ankommit
viskulle ha ankommit
niskulle ha ankommit
deskulle ha ankommit

Imperative

duankom
viLåt oss ankomma
niankom

Etymology

Additional Information

ankomma
nå fram (till en plats), anlända (om tåg, båtar etc som går efter tidtabell)
[A/x ankommer + TID (till + PLATS)]

Engelsk översättning
arrive, be due

Exempel

tåget ankommer 12.35---the train is due at 12:35


Svenskt uppslagsord
ankommer ankom ankommit ankom! ankomma verb
även lös sms bero (på)
[det ankommer på A]

Engelsk översättning
depend on, be up to

Exempel

det ankommer på politikerna att ta ställning---it'll be up to the politicians to take a stand

ankomma

ANKOMMA an³~kom²a, äfv. aŋ³~ (a'nkomma WESTE), v. -er, -kom, -kommo, -kommit, -kommen; se för öfr. KOMMA, v. vbalsbst. -ANDE (se d. o.), -ELSE ((†), Bref TÖRNEROS 1:137 (1825), 320 (1830), i bet. I 1); jfr ANKOMST
[af mnt. ankomen, t. ankommen; jfr d. ankomme, holl. aankomen]

More information and the source for the information: SAOB