Swedish, all forms: överse

Swedish, all forms verb 'överse' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: överse
Supine: översett
Gerund: överseende

Indicative

Present

jagöverser
duöverser
han;honöverser
viöverser
niöverser
deöverser

Perfect

jaghar översett
duhar översett
han;honhar översett
vihar översett
nihar översett
dehar översett

Past

jagöversåg
duöversåg
han;honöversåg
viöversåg
niöversåg
deöversåg

Pluperfect

jaghade översett
duhade översett
han;honhade översett
vihade översett
nihade översett
dehade översett

Future

jagskall överse
duskall överse
han;honskall överse
viskall överse
niskall överse
deskall överse

Future perfect

jagskall ha översett
duskall ha översett
han;honskall ha översett
viskall ha översett
niskall ha översett
deskall ha översett

Conjunctive

Present

jagmå överse
dumå överse
han;honmå överse
vimå överse
nimå överse
demå överse

Present

jagmå ha översett
dumå ha översett
han;honmå ha översett
vimå ha översett
nimå ha översett
demå ha översett

Past

jagskulle överse
duskulle överse
han;honskulle överse
viskulle överse
niskulle överse
deskulle överse

Pluperfect

jagskulle ha översett
duskulle ha översett
han;honskulle ha översett
viskulle ha översett
niskulle ha översett
deskulle ha översett

Conditional

Present

jagskulle överse
duskulle överse
han;honskulle överse
viskulle överse
niskulle överse
deskulle överse

Perfect

jagskulle ha översett
duskulle ha översett
han;honskulle ha översett
viskulle ha översett
niskulle ha översett
deskulle ha översett

Imperative

duöverse
viLåt oss överse
niöverse

Etymology

(med), se genom fingrarna (med), vara efterlåten (mot), jfr Bib. 1541 (Jesu Syr. 3: 15): 'se offuer medh . . (din fader) om han barnsligh warder', fsv. 'konungen öffuersaagh hans sak', mlty. (mit) êneme oversên = mhty. übersehen; egentl.: se över el. förbi, icke (vilja) se; jfr det likbetyd. se genom fingrarna med (under finger). Danskan har i stället bære over med, i ä. da. även overbære med, o. nhty. nachsicht haben, nachsichtig sein till det numera ej

Additional Information