Swedish, all forms: överlägga

Swedish, all forms verb 'överlägga' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: överlägga
Supine: överlagt
Gerund: överläggande

Indicative

Present

jagöverlägger
duöverlägger
han;honöverlägger
viöverlägger
niöverlägger
deöverlägger

Perfect

jaghar överlagt
duhar överlagt
han;honhar överlagt
vihar överlagt
nihar överlagt
dehar överlagt

Past

jagöverlade
duöverlade
han;honöverlade
viöverlade
niöverlade
deöverlade

Pluperfect

jaghade överlagt
duhade överlagt
han;honhade överlagt
vihade överlagt
nihade överlagt
dehade överlagt

Future

jagskall överlägga
duskall överlägga
han;honskall överlägga
viskall överlägga
niskall överlägga
deskall överlägga

Future perfect

jagskall ha överlagt
duskall ha överlagt
han;honskall ha överlagt
viskall ha överlagt
niskall ha överlagt
deskall ha överlagt

Conjunctive

Present

jagmå överlägga
dumå överlägga
han;honmå överlägga
vimå överlägga
nimå överlägga
demå överlägga

Present

jagmå ha överlagt
dumå ha överlagt
han;honmå ha överlagt
vimå ha överlagt
nimå ha överlagt
demå ha överlagt

Past

jagskulle överlägga
duskulle överlägga
han;honskulle överlägga
viskulle överlägga
niskulle överlägga
deskulle överlägga

Pluperfect

jagskulle ha överlagt
duskulle ha överlagt
han;honskulle ha överlagt
viskulle ha överlagt
niskulle ha överlagt
deskulle ha överlagt

Conditional

Present

jagskulle överlägga
duskulle överlägga
han;honskulle överlägga
viskulle överlägga
niskulle överlägga
deskulle överlägga

Perfect

jagskulle ha överlagt
duskulle ha överlagt
han;honskulle ha överlagt
viskulle ha överlagt
niskulle ha överlagt
deskulle ha överlagt

Imperative

duöverlägg
viLåt oss överlägga
niöverlägg

Etymology

i betyd, 'överväga, eftertänka, rådslå', fsv. ovirlæggia = da. overlægge, efter mlty. overleggen, avlägga räkenskap, överväga, även: lägga till last -- ty. überlegen (i betyd. 'eftertänka' först sl. av 1600-t.). Av omstridd o. alltjämt rätt dunkel betyd.-utveckling. Enl. Falk-Torp närmast från betyd. 'sammanräkna' el. 'avsluta en räkning'; jfr i så fall vissa ex. hos Sdw. o. t. ex. ä. nsv. 'öffuerlagt sina vpbörd och sina vthgifft' G. I:s reg., 'offuerlegger bekostningen' Bib. 1541 (där Luther har überschlägt); möjl. med syftning antingen på de över varandra lagda räknestenarna (jfr kalkulera under kalkyl) el. på karvstockar som läggas på varandra för att jämföra skårorna. Dock föga troligt. Kanske snarast en absolut anv. av uttr. ss. (ä.) ty. rechnung, rechenschaft legen el. andra, där objekten bortfallit (som i värpa o. d.), jfr sv. lägga råd, isl. leggja hug á d o. d.; 'över' (over, über) kan bero på anslutning till verb ss. 'övertänka', 'överväga' o. d.

Additional Information