Swedish, all forms: ålägga

Swedish, all forms verb 'ålägga' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: ålägga
Supine: ålagt
Gerund: åläggande

Indicative

Present

jagålägger
duålägger
han;honålägger
viålägger
niålägger
deålägger

Perfect

jaghar ålagt
duhar ålagt
han;honhar ålagt
vihar ålagt
nihar ålagt
dehar ålagt

Past

jagålade
duålade
han;honålade
viålade
niålade
deålade

Pluperfect

jaghade ålagt
duhade ålagt
han;honhade ålagt
vihade ålagt
nihade ålagt
dehade ålagt

Future

jagskall ålägga
duskall ålägga
han;honskall ålägga
viskall ålägga
niskall ålägga
deskall ålägga

Future perfect

jagskall ha ålagt
duskall ha ålagt
han;honskall ha ålagt
viskall ha ålagt
niskall ha ålagt
deskall ha ålagt

Conjunctive

Present

jagmå ålägga
dumå ålägga
han;honmå ålägga
vimå ålägga
nimå ålägga
demå ålägga

Present

jagmå ha ålagt
dumå ha ålagt
han;honmå ha ålagt
vimå ha ålagt
nimå ha ålagt
demå ha ålagt

Past

jagskulle ålägga
duskulle ålägga
han;honskulle ålägga
viskulle ålägga
niskulle ålägga
deskulle ålägga

Pluperfect

jagskulle ha ålagt
duskulle ha ålagt
han;honskulle ha ålagt
viskulle ha ålagt
niskulle ha ålagt
deskulle ha ålagt

Conditional

Present

jagskulle ålägga
duskulle ålägga
han;honskulle ålägga
viskulle ålägga
niskulle ålägga
deskulle ålägga

Perfect

jagskulle ha ålagt
duskulle ha ålagt
han;honskulle ha ålagt
viskulle ha ålagt
niskulle ha ålagt
deskulle ha ålagt

Imperative

duålägg
viLåt oss ålägga
niålägg