Swedish, all forms: ådagalägga

Swedish, all forms verb 'ådagalägga' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: ådagalägga
Supine: ådagalagt
Gerund: ådagaläggande

Indicative

Present

jagådagalägger
duådagalägger
han;honådagalägger
viådagalägger
niådagalägger
deådagalägger

Perfect

jaghar ådagalagt
duhar ådagalagt
han;honhar ådagalagt
vihar ådagalagt
nihar ådagalagt
dehar ådagalagt

Past

jagådagalade
duådagalade
han;honådagalade
viådagalade
niådagalade
deådagalade

Pluperfect

jaghade ådagalagt
duhade ådagalagt
han;honhade ådagalagt
vihade ådagalagt
nihade ådagalagt
dehade ådagalagt

Future

jagskall ådagalägga
duskall ådagalägga
han;honskall ådagalägga
viskall ådagalägga
niskall ådagalägga
deskall ådagalägga

Future perfect

jagskall ha ådagalagt
duskall ha ådagalagt
han;honskall ha ådagalagt
viskall ha ådagalagt
niskall ha ådagalagt
deskall ha ådagalagt

Conjunctive

Present

jagmå ådagalägga
dumå ådagalägga
han;honmå ådagalägga
vimå ådagalägga
nimå ådagalägga
demå ådagalägga

Present

jagmå ha ådagalagt
dumå ha ådagalagt
han;honmå ha ådagalagt
vimå ha ådagalagt
nimå ha ådagalagt
demå ha ådagalagt

Past

jagskulle ådagalägga
duskulle ådagalägga
han;honskulle ådagalägga
viskulle ådagalägga
niskulle ådagalägga
deskulle ådagalägga

Pluperfect

jagskulle ha ådagalagt
duskulle ha ådagalagt
han;honskulle ha ådagalagt
viskulle ha ådagalagt
niskulle ha ådagalagt
deskulle ha ådagalagt

Conditional

Present

jagskulle ådagalägga
duskulle ådagalägga
han;honskulle ådagalägga
viskulle ådagalägga
niskulle ådagalägga
deskulle ådagalägga

Perfect

jagskulle ha ådagalagt
duskulle ha ådagalagt
han;honskulle ha ådagalagt
viskulle ha ådagalagt
niskulle ha ådagalagt
deskulle ha ådagalagt

Imperative

duådagalägg
viLåt oss ådagalägga
niådagalägg