Spanish: salpresar

Spanish verb 'salpresar' conjugated

Bookmark and Share