Spanish: antevenir

Spanish verb 'antevenir' conjugated

Bookmark and Share