Japanese: kiku

Japanese verb 'kiku' conjugated

Bookmark and Share