Verbix verb conjugator Verbix verb conjugation machine Your continued donations keep Verbix running!

Finnish : tuottaa

. Verb conjugation in Windows
Finnish verb tuottaa conjugated in all tenses. Bookmark and Share

Active

Present
minä tuotan
sinä tuotat
hän  tuottaa
me   tuotamme
te   tuotatte
he   tuottavat

Perfect
minä olen tuottanut
sinä olet tuottanut
hän  on tuottanut
me   olemme tuottaneet
te   olette tuottaneet
he   ovat tuottaneet


Imperfect

minä tuotin
sinä tuotit
hän  tuotti
me   tuotimme
te   tuotitte
he   tuottivat


Pluperfect

minä olin tuottanut
sinä olit tuottanut
hän  oli tuottanut
me   olimme tuottaneet
te   olitte tuottaneet
he   olivat tuottaneet


Potential

minä tuottanen
sinä tuottanet
hän  tuottanee
me   tuottanemme
te   tuottanette
he   tuottanevat


Potential perfect

minä lienen tuottanut
sinä lienet tuottanut
hän  lienee tuottanut
me   lienemme tuottaneet
te   lienette tuottaneet
he   lienevät tuottaneet


Conditional

minä tuottaisin
sinä tuottaisit
hän  tuottaisi
me   tuottaisimme
te   tuottaisitte
he   tuottaisivat


Conditional Perfect

minä olisin tuottanut
sinä olisit tuottanut
hän  olisi tuottanut
me   olisimme tuottaneet
te   olisitte tuottaneet
he   olisivat tuottaneet


Imperative Present


(sinä) tuota
(hän)  tuottakoon
(me)   tuottakaamme
(te)   tuottakaa
(he)   tuottakoot


Imperative Perfect() olkoon tuottanut


() olkoot tuottaneet

Passive


Present
Affirmative
Negativetuotetaan
ei tuoteta


Imperfect
Affirmative
Negativetuotettiin
ei tuotettu


Potential
Affirmative
Negativetuotettaneen
ei tuotettane

Conditional
Affirmative
Negativetuotettaisiin
ei tuotettaisi

Imperative Present
Affirmative
Negativetuotettakoon
älköön tuotettako


Imperative Perfect
Affirmative
Negativeolkoon tuotettu
älköön olko tuotettu

Infinitives

Base form (I Infinitive): tuottaa

 


II Infinitive

Active inessive
Active instructive
Passive inessive
tuottaessa
tuottaen
tuotettaessa


III Infinitive

Inessive
Elative
Illative
Adessive
Abessive
Active instructive
Passive instructive
tuottamassa
tuottamasta
tuottamaan
tuottamalla
tuottamatta
tuottaman
tuotettaman


IV Infinitive

Nominative
Partitive
tuottaminen
tuottamista


V Infinitive

tuottamaisillani

 

Participles


1. participle, active
2. participle, active
3. participle, active
1. participle, passive
2. participle, passive


tuottava
tuottanut
tuottama
tuotettava
tuotettu