Finnish: tummeta

Finnish verb 'tummeta' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Active

Present

minätummenen
sinätummenet
häntummenee
metummenemme
tetummenette
hetummenevat

Perfect

minäolen tummennut
sinäolet tummennut
hänon tummennut
meolemme tummenneet
teolette tummenneet
heovat tummenneet

Imperfect

minätummenin
sinätummenit
häntummeni
metummenimme
tetummenitte
hetummenivat

Pluperfect

minäolin tummennut
sinäolit tummennut
hänoli tummennut
meolimme tummenneet
teolitte tummenneet
heolivat tummenneet

Potential

minätummennen
sinätummennet
häntummennee
metummennemme
tetummennette
hetummennevat

Potential perfect

minälienen tummennut
sinälienet tummennut
hänlienee tummennut
melienemme tummenneet
telienette tummenneet
helienevät tummenneet

Conditional

minätummenisin
sinätummenisit
häntummenisi
metummenisimme
tetummenisitte
hetummenisivat

Conditional perfect

minäolisin tummennut
sinäolisit tummennut
hänolisi tummennut
meolisimme tummenneet
teolisitte tummenneet
heolisivat tummenneet

Imperative Present

minätummene
sinätummetkoon
häntummetkaamme
metummetkaa
tetummetkoot

Imperative Perfect

minäolkoon tummennut
meolkoot tummenneet

Passive

Present

Affirmative
Negative

 

tummetaan
ei tummeta

Imperfect

Affirmative
Negative

 

tummettiin
ei tummettu

Potential

Affirmative
Negative

 

tummettaneen
ei tummettane

Conditional

Affirmative
Negative

 

tummettaisiin
ei tummettaisi

Imperative Present

Affirmative
Negative

 

tummettakoon
älköön tummettako

Imperative Perfect

Affirmative
Negative

 

olkoon tummettu
älköön olko tummettu

Infinitives

I Infinitive (Base Form)

tummeta

II Infinitive

Active inessive
Active instructive
Passive inessive

 

Active Inessivetummetessa
Active Instructivetummeten
Passive Inessivetummettaessa

III Infinitive

Inessive
Elative
Illative
Adessive
Abessive
Active instructive
Passive instructive

 

Active Inessivetummenemassa
Active Elativetummenemasta
Active Illativetummenemaan
Active Adessivetummenemalla
Active Abessivetummenematta
Active Instructivetummeneman
Passive Instructivetummettaman

IV Infinitive

Nominative
Partitive

 

Active Nominativetummeneminen
Active Partitivetummenemista

V Infinitive

tummenemaisillani

Participles

1. participle, active
2. participle, active
3. participle, active
1. participle, passive
2. participle, passive

Active 1st Participletummeneva
Active 2nd Participletummennut
Active 3rd Participletummenema
Passive 1st Participletummettava
Passive 2nd Participletummettu

Additional Information