Verbix verb conjugator Verbix verb conjugation machine Your continued donations keep Verbix running!

Finnish : kaluta

. Verb conjugation in Windows
Finnish verb kaluta conjugated in all tenses. Bookmark and Share

Active

Present
minä kaluan
sinä kaluat
hän  kaluaa
me   kaluamme
te   kaluatte
he   kaluavat

Perfect
minä olen kalunnut
sinä olet kalunnut
hän  on kalunnut
me   olemme kalunneet
te   olette kalunneet
he   ovat kalunneet


Imperfect

minä kalusin
sinä kalusit
hän  kalusi
me   kalusimme
te   kalusitte
he   kalusivat


Pluperfect

minä olin kalunnut
sinä olit kalunnut
hän  oli kalunnut
me   olimme kalunneet
te   olitte kalunneet
he   olivat kalunneet


Potential

minä kalunnen
sinä kalunnet
hän  kalunnee
me   kalunnemme
te   kalunnette
he   kalunnevat


Potential perfect

minä lienen kalunnut
sinä lienet kalunnut
hän  lienee kalunnut
me   lienemme kalunneet
te   lienette kalunneet
he   lienevät kalunneet


Conditional

minä kaluaisin
sinä kaluaisit
hän  kaluaisi
me   kaluaisimme
te   kaluaisitte
he   kaluaisivat


Conditional Perfect

minä olisin kalunnut
sinä olisit kalunnut
hän  olisi kalunnut
me   olisimme kalunneet
te   olisitte kalunneet
he   olisivat kalunneet


Imperative Present


(sinä) kalua
(hän)  kalutkoon
(me)   kalutkaamme
(te)   kalutkaa
(he)   kalutkoot


Imperative Perfect() olkoon kalunnut


() olkoot kalunneet

Passive


Present
Affirmative
Negativekalutaan
ei kaluta


Imperfect
Affirmative
Negativekaluttiin
ei kaluttu


Potential
Affirmative
Negativekaluttaneen
ei kaluttane


Conditional
Affirmative
Negativekaluttaisiin
ei kaluttaisi


Imperative Present
Affirmative
Negativekaluttakoon
älköön kaluttako


Imperative Perfect
Affirmative
Negativeolkoon kaluttu
älköön olko kaluttu

Infinitives

Base form (I Infinitive): kaluta

 


II Infinitive

Active inessive
Active instructive
Passive inessive
kalutessa
kaluten
kaluttaessa


III Infinitive

Inessive
Elative
Illative
Adessive
Abessive
Active instructive
Passive instructive
kaluamassa
kaluamasta
kaluamaan
kaluamalla
kaluamatta
kaluaman
kaluttaman


IV Infinitive

Nominative
Partitive
kaluaminen
kaluamista


V Infinitive

kaluamaisillani

 

Participles


1. participle, active
2. participle, active
3. participle, active
1. participle, passive
2. participle, passive


kaluava
kalunnut
kaluama
kaluttava
kaluttu