Finnish: iljetä

Finnish verb 'iljetä' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Active

Present

minä ilkeän; ilkenen
sinä ilkeät; ilkenet
hän  ilkeää; ilkenee
me   ilkeämme; ilkenemme
te   ilkeätte; ilkenette
he   ilkeävät; ilkenevät

Perfect

minä olen iljennyt
sinä olet iljennyt
hän  on iljennyt
me   olemme iljenneet
te   olette iljenneet
he   ovat iljenneet

Imperfect

minä ilkesin; ilkenin
sinä ilkesit; ilkenit
hän  ilkesi; ilkeni
me   ilkesimme; ilkenimme
te   ilkesitte; ilkenitte
he   ilkesivät; ilkenivät

Pluperfect

minä olin iljennyt
sinä olit iljennyt
hän  oli iljennyt
me   olimme iljenneet
te   olitte iljenneet
he   olivat iljenneet

Potential

minä iljennen
sinä iljennet
hän  iljennee
me   iljennemme
te   iljennette
he   iljennevät

Potential perfect

minä lienen iljennyt
sinä lienet iljennyt
hän  lienee iljennyt
me   lienemme iljenneet
te   lienette iljenneet
he   lienevät iljenneet

Conditional

minä ilkeäisi; ilkenisin
sinä ilkeäisi; ilkenisit
hän  ilkeäisi; ilkenisi
me   ilkeäisi; ilkenisimme
te   ilkeäisi; ilkenisitte
he   ilkeäisi; ilkenisivät

Conditional perfect

minä olisin iljennyt
sinä olisit iljennyt
hän  olisi iljennyt
me   olisimme iljenneet
te   olisitte iljenneet
he   olisivat iljenneet

Imperative Present


(sinä) ilkeä
(hän)  iljetköön
(me)   iljetkäämme
(te)   iljetkää
(he)   iljetkööt

Imperative Perfect() olkoon iljennyt


() olkoot iljenneet

Passive

Present

Affirmative
Negative

 

iljetään
ei iljetä

Imperfect

Affirmative
Negative

 

iljettiin
ei iljetty

Potential

Affirmative
Negative

 

iljettäneen
ei iljettäne

Conditional

Affirmative
Negative

 

iljettäisiin
ei iljettäisi

Imperative Present

Affirmative
Negative

 

iljettäköön
älköön iljettäkö

Imperative Perfect

Affirmative
Negative

 

olkoon iljetty
älköön olko iljetty

Infinitives

I Infinitive (Base Form)

iljetä

II Infinitive

Active inessive
Active instructive
Passive inessive

 

iljetessä
iljeten
iljettäessä

III Infinitive

Inessive
Elative
Illative
Adessive
Abessive
Active instructive
Passive instructive

 

ilkeämässä; ilkenemässä
ilkeämästä; ilkenemästä
ilkeämään; ilkenemään
ilkeämällä; ilkenemällä
ilkeämättä; ilkenemättä
ilkeämän; ilkenemän
iljettämän

IV Infinitive

Nominative
Partitive

 

ilkeäminen; ilkeneminen
ilkeämistä; ilkenemistä

V Infinitive

ilkeämäisilläni; ilkenemäisilläni

Participles

1. participle, active
2. participle, active
3. participle, active
1. participle, passive
2. participle, passive

ilkeävä; ilkenevä
iljennyt
ilkeävät; ilkenevät
iljettävä
iljetty

Verbs conjugated like iljetä

iljetä,