Verbix verb conjugator Verbix verb conjugation machine Your continued donations keep Verbix running!

Finnish : iljetä

. Verb conjugation in Windows
Finnish verb iljetä conjugated in all tenses. Bookmark and Share

Active

Present
minä ilkeän; ilkenen
sinä ilkeät; ilkenet
hän  ilkeää; ilkenee
me   ilkeämme; ilkenemme
te   ilkeätte; ilkenette
he   ilkeävät; ilkenevät

Perfect
minä olen iljennyt
sinä olet iljennyt
hän  on iljennyt
me   olemme iljenneet
te   olette iljenneet
he   ovat iljenneet


Imperfect

minä ilkesin; ilkenin
sinä ilkesit; ilkenit
hän  ilkesi; ilkeni
me   ilkesimme; ilkenimme
te   ilkesitte; ilkenitte
he   ilkesivät; ilkenivät


Pluperfect

minä olin iljennyt
sinä olit iljennyt
hän  oli iljennyt
me   olimme iljenneet
te   olitte iljenneet
he   olivat iljenneet


Potential

minä iljennen
sinä iljennet
hän  iljennee
me   iljennemme
te   iljennette
he   iljennevät


Potential perfect

minä lienen iljennyt
sinä lienet iljennyt
hän  lienee iljennyt
me   lienemme iljenneet
te   lienette iljenneet
he   lienevät iljenneet


Conditional

minä ilkeäisi; ilkenisin
sinä ilkeäisi; ilkenisit
hän  ilkeäisi; ilkenisi
me   ilkeäisi; ilkenisimme
te   ilkeäisi; ilkenisitte
he   ilkeäisi; ilkenisivät


Conditional Perfect

minä olisin iljennyt
sinä olisit iljennyt
hän  olisi iljennyt
me   olisimme iljenneet
te   olisitte iljenneet
he   olisivat iljenneet


Imperative Present


(sinä) ilkeä
(hän)  iljetköön
(me)   iljetkäämme
(te)   iljetkää
(he)   iljetkööt


Imperative Perfect() olkoon iljennyt


() olkoot iljenneet

Passive


Present
Affirmative
Negativeiljetään
ei iljetä


Imperfect
Affirmative
Negativeiljettiin
ei iljetty


Potential
Affirmative
Negativeiljettäneen
ei iljettäne


Conditional
Affirmative
Negativeiljettäisiin
ei iljettäisi


Imperative Present
Affirmative
Negativeiljettäköön
älköön iljettäkö


Imperative Perfect
Affirmative
Negativeolkoon iljetty
älköön olko iljetty

Infinitives

Base form (I Infinitive): iljetä

 


II Infinitive

Active inessive
Active instructive
Passive inessive
iljetessä
iljeten
iljettäessä


III Infinitive

Inessive
Elative
Illative
Adessive
Abessive
Active instructive
Passive instructive
ilkeämässä; ilkenemässä
ilkeämästä; ilkenemästä
ilkeämään; ilkenemään
ilkeämällä; ilkenemällä
ilkeämättä; ilkenemättä
ilkeämän; ilkenemän
iljettämän


IV Infinitive

Nominative
Partitive
ilkeäminen; ilkeneminen
ilkeämistä; ilkenemistä


V Infinitive

ilkeämäisilläni; ilkenemäisilläni

 

Participles


1. participle, active
2. participle, active
3. participle, active
1. participle, passive
2. participle, passive


ilkeävä; ilkenevä
iljennyt
ilkeävät; ilkenevät
iljettävä
iljetty

Verbs conjugated like iljetä

iljetä,