Verbix verb conjugator Verbix verb conjugation machine Your continued donations keep Verbix running!

Finnish : aueta

. Verb conjugation in Windows
Finnish verb aueta conjugated in all tenses. Bookmark and Share

Active

Present
minä aukenen; aukean
sinä aukenet; aukeat
hän  aukenee; aukeaa
me   aukenemme; aukeamme
te   aukenette; aukeatte
he   aukenevat; aukeavat

Perfect
minä olen auennut
sinä olet auennut
hän  on auennut
me   olemme auenneet
te   olette auenneet
he   ovat auenneet


Imperfect

minä aukenin; aukesin
sinä aukenit; aukesit
hän  aukeni; aukesi
me   aukenimme; aukesimme
te   aukenitte; aukesitte
he   aukenivat; aukesivat


Pluperfect

minä olin auennut
sinä olit auennut
hän  oli auennut
me   olimme auenneet
te   olitte auenneet
he   olivat auenneet


Potential

minä auennen
sinä auennet
hän  auennee
me   auennemme
te   auennette
he   auennevat


Potential perfect

minä lienen auennut
sinä lienet auennut
hän  lienee auennut
me   lienemme auenneet
te   lienette auenneet
he   lienevät auenneet


Conditional

minä aukenisin; aukeaisin
sinä aukenisit; aukeaisit
hän  aukenisi; aukeaisi
me   aukenisimme; aukeaisimme
te   aukenisitte; aukeaisitte
he   aukenisivat; aukeaisivat


Conditional Perfect

minä olisin auennut
sinä olisit auennut
hän  olisi auennut
me   olisimme auenneet
te   olisitte auenneet
he   olisivat auenneet


Imperative Present


(sinä) aukene; aukea
(hän)  auetkoon
(me)   auetkaamme
(te)   auetkaa
(he)   auetkoot


Imperative Perfect() olkoon auennut


() olkoot auenneet

Passive


Present
Affirmative
Negativeauetaan
ei aueta


Imperfect
Affirmative
Negativeauettiin
ei auettu


Potential
Affirmative
Negativeauettaneen
ei auettane


Conditional
Affirmative
Negativeauettaisiin
ei auettaisi


Imperative Present
Affirmative
Negativeauettakoon
älköön auettako


Imperative Perfect
Affirmative
Negativeolkoon auettu
älköön olko auettu

Infinitives

Base form (I Infinitive): aueta

 


II Infinitive

Active inessive
Active instructive
Passive inessive
auetessa
aueten
auettaessa


III Infinitive

Inessive
Elative
Illative
Adessive
Abessive
Active instructive
Passive instructive
aukenemassa; aukeamassa
aukenemasta; aukeamasta
aukenemaan; aukeamaan
aukenemalla; aukeamalla
aukenematta; aukeamatta
aukeneman; aukeaman
auettaman


IV Infinitive

Nominative
Partitive
aukeneminen; aukeaminen
aukenemista; aukeamista


V Infinitive

aukenemaisillani; aukeamaisillani

 

Participles


1. participle, active
2. participle, active
3. participle, active
1. participle, passive
2. participle, passive


aukeneva; aukeava
auennut
aukenema; aukeama
auettava
auettu

Verbs conjugated like aueta

aueta, raueta,

Translations

Finnish verb "aueta"

Of an egg, to break open

1 translations found.