Arabic: vwb:IV

Arabic verb 'vwb:IV' conjugated

Bookmark and Share