Where on earth do they speak Karen, Paku?

< Back

Language: Karen, Paku
Number of speakers: 0
Language code: kpp
Alternate names: Karen, Paku, Mogpha, Mogwa, Monebwa, Monnepwa, Mopaga, Mopha, Mopwa, Pagu, Paku, Thalwepwe
Where spoken: Myanmar

More Information

  • Language classification:
  • Dialects: Bilichi, Dermuha, Mopwa, Paku
  • Also spoken in:
  • Region: