Where on earth do they speak Dongxiang?

< Back

Language: Dongxiang
Number of speakers: 200000
Language code: sce
Alternate names: Dongxiang, Tung, Tunghsiang
Where spoken: China

More Information

  • Language classification: Altaic, Mongolic, Eastern, Mongour
  • Dialects: Sijiaji, Suonanba, Wangjiaji, Xiaonan
  • Also spoken in:
  • Region: Southwest Gansu Province, Linxia Hui autonomous prefecture, 7 counties and a city; Xinjiang Uyghur Autonomous Region, Ili Kazak autonomous prefecture, Yining and Huocheng counties.