Where on earth do they speak Djinba?

< Back

Language: Djinba
Number of speakers: 45
Language code: djb
Alternate names: Djinba
Where spoken: Australia

More Information

  • Language classification: Australian, Pama-Nyungan, Yuulngu, Djinang
  • Dialects: Dabi, Ganalbingu, Mandjalpingu
  • Also spoken in:
  • Region: Northern Territory in Ngangalala, Arnhem Land, southeast adjoining Djinang area.